TISKOVÁ KONFERENCE MĚÚ VIMPERK

13.4. 2011, 10:00

 1. Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do plánu investic na rok 2011 - Vimperk, ul. Nad Stadionem - obnova komunikace, obnova vodovou a kanalizačního sběrače v ul. Žižkova po povodni 2009 a obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet vul. Sadová po povodni 2009. 
 2. Půlhodina vyhrazená dotazům veřejnosti při zastupitelstvu města se bude opakovat ještě následující 2 měsíce, poté proběhne vyhodnocení zájmu o tuto nabídku občanům.
 3. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města předložením finanční a časové rozvahy oprav Zimního stadionu Vimperk sohledem na možnost celoročního využití s rekonstrukcí kabin na zimním stadionu.
 4. Zastupitelstvo města doporučilo radě města jmenovat komisi, která by se zabývala bezpečnostní problematikou města.
 5. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 100000,-- Kč Oblastní charitě Vimperk na činnost Služby pro rodiny sdětmi. Příspěvek bude poskytnut zrozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  
 6. Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vytvoření účelové rezervy finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků vrozpočtu ve výši 100 000,-- Kč.
 7. Čerpání dotací zROP - přehodnocení projektu „areál vodních sportů" - dále hledat možnosti financování
 8. Informace o povodňovém plánu - vybudování bezdrátového rozhlasu a srážkoměrech na Volyňce 
 9. Informace o činnosti BH Nemocnice Vimperk - plánovaná rekonstrukce 3. patra, průběžná rekonstrukce pokojů 
 10. Projekt Rožmberský rok   
  • Zahájení oslav, tisková konference, doprovodné akce - 22.5., 14:00 - Zámek Vimperk
  • Rožmberský dukát, rožmberský pohled, speciální akce a nabídky podnikatelů vcestovním ruchu, webové stránky věnované tomuto výročí
  • Propagace tohoto projektu včetně propagace do bavorského příhraničí
  • Rožmberské slavnosti a Rožmberské setkání dřevosochařů - zapojení místních spolků 

Zapsala: Renata Lešková, odbor ŠK - MěÚ Vimperk

Aktuality

15.6.2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

15.6.2018

Výzva k zapojení do pracovních skupin v rámci rozvoje vzdělávání - MAP II

Dovolujeme si oslovit všechny, koho spojuje problematika rozvoje vzdělávání s možností zapojit se do činnosti pracovních skupin, zformovaných v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk.

1.6.2018

Šumavský výletník - 6/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

5.2.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku