TISKOVÁ KONFERENCE MĚÚ VIMPERK

13.4. 2011, 10:00

 1. Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do plánu investic na rok 2011 - Vimperk, ul. Nad Stadionem - obnova komunikace, obnova vodovou a kanalizačního sběrače v ul. Žižkova po povodni 2009 a obnova komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace a veřejných toalet vul. Sadová po povodni 2009. 
 2. Půlhodina vyhrazená dotazům veřejnosti při zastupitelstvu města se bude opakovat ještě následující 2 měsíce, poté proběhne vyhodnocení zájmu o tuto nabídku občanům.
 3. Zastupitelstvo města pověřilo starostu města předložením finanční a časové rozvahy oprav Zimního stadionu Vimperk sohledem na možnost celoročního využití s rekonstrukcí kabin na zimním stadionu.
 4. Zastupitelstvo města doporučilo radě města jmenovat komisi, která by se zabývala bezpečnostní problematikou města.
 5. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 100000,-- Kč Oblastní charitě Vimperk na činnost Služby pro rodiny sdětmi. Příspěvek bude poskytnut zrozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  
 6. Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vytvoření účelové rezervy finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků vrozpočtu ve výši 100 000,-- Kč.
 7. Čerpání dotací zROP - přehodnocení projektu „areál vodních sportů" - dále hledat možnosti financování
 8. Informace o povodňovém plánu - vybudování bezdrátového rozhlasu a srážkoměrech na Volyňce 
 9. Informace o činnosti BH Nemocnice Vimperk - plánovaná rekonstrukce 3. patra, průběžná rekonstrukce pokojů 
 10. Projekt Rožmberský rok   
  • Zahájení oslav, tisková konference, doprovodné akce - 22.5., 14:00 - Zámek Vimperk
  • Rožmberský dukát, rožmberský pohled, speciální akce a nabídky podnikatelů vcestovním ruchu, webové stránky věnované tomuto výročí
  • Propagace tohoto projektu včetně propagace do bavorského příhraničí
  • Rožmberské slavnosti a Rožmberské setkání dřevosochařů - zapojení místních spolků 

Zapsala: Renata Lešková, odbor ŠK - MěÚ Vimperk

Aktuality

12.4.2018

U p o z o r n ě n í

Město Vimperk upozorňuje obyvatele bydlící na sídlišti Míru, že během realizace stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1.“ bude dočasně zrušena od 18.04.2018 do 30.10.2018 autobusová zastávka Nad Školou.

1.4.2018

Výběrová řízení na místa ředitele/ky

Město Vimperk oznamuje vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268 a ředitele/ky Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180.

29.3.2018

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus

Jízdenku lze zakoupit u všech smluvních dopravců na jejich předprodejních místech (kanceláře na autobusových nádražích a pokladny na železničních stanicích) a vybraná turistická a informační centra.

14.3.2018

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť

Pouť se koná ve dnech 2. a 3. června 2018 v parku u VolyňkyRezervování prodejních míst začíná od 03.04.2018 na tel. čísle 388 402 266 případně osobně v kanceláři odboru investic a údržby Města Vimperk.

5.2.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku