Město Vimperk
Městský úřad Vimperk
Top občan 1Top občan 2Top občan 3Top občan 4Top občan 5Top občan 6

Návštěvní kniha

Pravidla Návštěvní knihy:


Heslo:
verificode
  


 

Zapsaná sdělení (250) :

Stránka:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Jméno: Petra Chvojková
Sdělení: Již 2x jsem Vám psala,předmět kruhový objezd a žádná odpověď.Pravidla Návštěvní knihy mám nastudované zřejmě lépe než Vy.Píše se vnich:na dotazy bude odpovězeno....První dotaz poslán v prosinci,druhý začátkem února.Děkuji Vám za odpověď.Petra.
Odpověď: Vážená paní Chvojková,
prověřovala jsem možnosti vybudování přechodu pro chodce u okružní křižovatky ve směru od vlakového nádraží. Při zpracování projektové dokumentace zde přechod/místo pro přecházení nebylo řešeno, proč nevím. Nicméně jsem zatím zjistila, že z právního hlediska by bylo možné zřízení přechodu či místa pro přecházení, pokud bude na druhé straně vybudován chodník. Podmínkou jsou pozemky v našem vlastnictví. K převodu pozemků by mělo dojít po zaměření stavby. Musím nyní jednat s Jihočeským krajem, který je vlastníkem komunikace a nositelem projektu, zda bude souhlasit kraj a co bude nezbytné pro to udělat. Výsledek jednání Vám sdělím.
Omlouvám se za opožděnou odpověď.

S pozdravem
Jaroslava Martanová
Host: 178.255.168.47 Čas: 4.3.2017, 09:52:35

Jméno: Robert Rücker
Sdělení: Dobrý den, jsem z Prahy a zajímalo by mě po jaké významné osobnosti byla pojmenována ulice Rückerova a od kdy se takto jmenuje.
Děkuji
Rücker
Odpověď: Dobrý den,
povedlo se nám zjistit, že ulice Rückerova je pojmenována po prvním primáři chirurgického oddělení ve Vimperku.
Ulice byla pojmenována někdy v 70. letech. Více informací nemáme.

Odbor vnitřních věcí
Host: 37.48.8.208 Čas: 23.1.2017, 15:24:32

Jméno: Zdeněk Bártl
Sdělení: Dobrý den,

dnes tzn. 20.1. 2017 jsem navštívil Vaše město Vimperk a musím upřímně říct, že asi naposledy! Protože, aby mne na ulici bezdůvodně legitimovat cikánský strážník , který činil pouze proto, že jsem zazvonil na byt mého klienta. Na místo poté přišel strážník obecní policie, který samozřejmě shledal, že je vše v pořádku a že cikán nemá právo něco řešit. Tak se Vás ptám, co vše si může cikán dovolit ve Vašem městě?

Děkuji za odpověď.
Odpověď: Vyjádření k celé věci:
K celé situaci sděluji následující. Strážníci i asistenti prevence kriminality nahlašují a ověřují skutečnosti, které svým způsobem vykazují znaky skutkové podstaty přestupku a pokud zjistí, že se jedná o porušení tržního řádu případně vyhlášky města Vimperk, řeší toto porušení strážník obecní policie dle závažnosti na místě možnými zákonnými způsoby, případně předá celý skutek i s podloženými důkazy k projednání příslušnému správnímu orgánu. V tomto případě se pokusil krátkým dotazem na dotyčného muže zjistit asistent prevence kriminality pouze to, zda jde o nějaké nabízení služeb, které vždy hlásí strážníkům MP, a protože dotyčný muž opakovaně zvonil u vchodových dveří na ulici, bylo nutné prověřit všechny okolnosti, že se nejedná o porušení v tomto případě platného Tržního řádu. Poté byl k celé události přivolán strážník, který konal v souladu se zákonem o obecní policii. Na místě bylo strážníkem provedeno ověření totožnosti muže, kde bylo zjištěno, že tento muž byl domluvený se svým klientem, aby mu v jeho bytě nabídl předem domluvenou změnu služeb. Asistent prevence kriminality spatřoval určité riziko, provedl svou práci standardním způsobem a přivolal k vyhodnocení celé situace strážníka MP, který již po vysvětlení celé situace neshledal podezření ze spáchání přestupku a celá událost byla na místě strážníkem uzavřena, ačkoli v prvopočátku tento skutek vykazoval náznaky obtěžování občanů našeho města podomními prodejci.

S pozdravem

Peter Macorlík
vrchní strážník a manažer prevence kriminality Městská policie Vimperk Kaplířova 65, Vimperk Tel. 606178724
Host: 188.120.217.9 Čas: 20.1.2017, 15:26:58

Jméno: Tomáš Martínek
Sdělení: Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o odpověď na mou otázku.
Již delší dobu slýchám, že se ve Vimperku vyplatí skupovat byty a po té do nich nastěhovat cikány, kterým nabídnu ubytování za 30 000 měsíčně. Taková rodina potom dostane mimo jiné i příspěvek na takové ubytování v plné výši. Jen doplním, že známý toto již několik let provozuje a to ve velmi podobném duchu. Nejde mi o to někoho hanit, jen nazývám věc správným názvem. Děkuji za odpověď.
Odpověď: O bytech, které jsou soukromé nebo jsou kupovány do soukromého vlastnictví, nemá město Vimperk zcela přehled. Je nám známo, že některé byty jsou pronajímány pro sociálně slabé rodiny a jejich příslušníky, ale ze strany města není možnost žádným způsobem ovlivnit skladbu nájemníků v těchto bytech ani případně výši vyplácené podpory na bydlení, ať již se jedná o příspěvek nebo doplatek na bydlení. V minulém měsíci jsem osobně jednala na SBD v Husinci o této problematice, ale podle vyjádření předsedy SBD musí být vážný důvod proč neudělit souhlas s podnájmem bytu. Toto se praxi běžně nestává.
Vyplácení příspěvku nebo doplatku na bydlení je plně v kompetenci Úřadu práce. V roce 2013 jsme za město Vimperk jednali o této otázce na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích a v souvislosti s povinností obcí vlastnit sociální byty budeme znovu jednat na ředitelství o možnostech regulace a celkovém přístupu k lidem, kteří cestují v rámci republiky a jsou v bytech druhých osob s nepoměrně vyšším nájmem, než je běžné nájemné v daném místě.
Jaroslava Martanová
starostka
Host: 109.239.73.39 Čas: 13.11.2016, 21:12:38

Jméno: Pavel Michal
Sdělení: Plánuje odbor životního prostředí provést v rámci revitalizace sídliště i nějakou reorganizaci míst pro odkládání odpadu? Bydlím přes třicet let na 407 a nenašel jsem žádný jiný panelák, který by to měl k popelnicím tak daleko, a to máme ve vchodu 5 hůře pohyblivých důchodců. Děkuji za odpověď.
Odpověď: V rámci revitalizace určitě proběhne i analýza umístění odpadových nádob a následně očekáváme, že projektant navrhne řešení problematických míst. Osobně se trochu obávám, že právě vyřešení umístění odpadových nádob blíže k vašemu domu ve vztahu k následnému svozu bude docela problematické. Z tohoto důvodu uvítáme Vaši spolupráci a případný návrh řešení.

Ing. Josef Kotál
Vedoucí odboru ŽP
TEL. 606 907 553
Host: 81.90.173.129 Čas: 2.11.2016, 20:13:16

Jméno: Pavel Michal
Sdělení: Ve všech možných sděleních a vystoupení reprezentace našeho města se stále odvolávají mimo jiné i na plán revitalizace sídliště. Nebylo by dobré jej vydat třeba jako přílohu Vimperksých novin, aby se s ním mohli podrobněji seznámit i ostatní občané bydlící na sídlišti? Pořádané besedy na vzdáleném místě a v nevhodný čas, to byl mimo jiné i důvodem tehdejší malé účasti.
Odpověď: Projekt regenerace panelového sídliště Míru byla předmětem třináctého jednání Zastupitelstva města Vimperk dne 1.6.2016, projekt regenerace byl schválen usnesením č. 299. Děkujeme za podnět a budeme hledat, jakou formou tento projekt regenerace otiskneme ve Vimperských novinách.

Jaroslava Martanová
starostka
Host: 81.90.173.129 Čas: 2.11.2016, 20:06:13

Jméno: Stanislav Slavík
Sdělení: Uvítali bychom umístění kontejneru na odpadový plast v prostoru Solné Lhoty. Je však třeba nalézt pro něj místo, kde nebyl převážně využíván/zneužíván projíždějícími automobilisty.
Odpověď: Dobrý den, pane Slavík,

momentálně nemáme kontejner na plast, ale pokusíme se do konce roku na Solné Lhotě najít vhodné místo a umístit kontejner na plast, případně i na papír.

Přeji hezký den,

Marie Hejlková
Host: 109.81.208.33 Čas: 26.8.2016, 21:31:41

Jméno: Vladimír Štumpa
Sdělení: Minimálně v zatáčce u Mírová 459 snad už rok bliká pouliční osvětlení a myslím že i jinde.
Odpověď: Závada na VO byla předána dnešního dne, to je 08.08.2016, správci VO panu R. Váchovi. Děkujeme za informaci.
S pozdravem
Michal Janče
Host: 109.81.211.99 Čas: 8.8.2016, 10:12:16

Jméno: Vladimír Vácha
Sdělení: Již jednou jsem žádal,aby bylo zajištěno pravidelné zasýpání příčných rýh způsobených výstavbou chodníku v ul.Pivovarská.Díry byly zasypány jednou,od té doby nikoli a dnes jsou tam díry 15 cm.Kvint na moji prosbu říká,že je to věc Elektrostavu,místo toho aby vzal lopatu a hodil tam materiál,který leží opodál na hromadě.Ale možná má pravdu.Jenže Elektrostav se tu už nějak neobjevuje a já nevím,proč to mám zase honit,když už jsem o to jednou žádal?Zkuste si tam jezdit.
Odpověď: Dobrý den,
již při plánování realizace stavby bylo se zhotovitelskou firmou řešeno, jak zajistit co nejmenší dopad stavby na obyvatele Vimperku. Bylo rozhodnuto umožnit nadále provoz v dotčené části Pivovarské ulice i za cenu jistých komplikací při vlastním provádění stavebních prací, a to i přesto, že původně bylo počítáno s plným uzavřením části Pivovarské ulice, což by znamenalo uvedený úsek objíždět a obcházet po vyznačených trasách. Je třeba si uvědomit, že průjezd a průchod Pivovarskou ulicí znamená pohyb po staveništi, které bylo ponecháno průjezdné. Z toho samozřejmě pramení i dočasná omezení a nepříjemnosti. Při kontrolních dnech je ze strany investora stavby zdůrazňována nutnost zabezpečení výkopů a v mezích možností i pravidelného úklidu. Děkujeme všem za trpělivost i určitou míru shovívavosti. Na podzim by mělo být hotovo. Co se týká opěrné zdi, ta bude pohledově skryta kamennou zídkou z kamene vyrubaného ze skály na místě, takže barevně i strukturou nebude nijak narušovat okolní prostředí.

Irena Malotová,
Město Vimperk, PR a propagace
Host: 46.13.74.243 Čas: 17.7.2016, 23:22:25

Jméno: Václav Bursík
Sdělení: Zdravím,rád se dívám na stránky Vimperka.Víte co bych rád a co mě tam dost schází?Rád bych chtěl zabrousit do historie od roku 1956 do roku 1961 a to jak fotografii a tak i činností jednotlivých závodů jako byli Šumavan Vimperk,Lesní závody Boubín a Prameny Vltavy a i zámku samotného a také možná i tehdejšího Státní statku za zámkem.To bych byl velmi rád.Zatím se dočítám spíše do let 1970 atd.Moc děkuji za odpověď a váž názor.
Host: 91.187.54.57 Čas: 14.7.2016, 21:54:26

Stránka:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25Kalendář akcí

<<   květen 2017   >>
Po18152229
Út29162330
St310172431
Čt4111825 
5121926 
So6132027 
Ne7142128 

Automatický překlad