Aktuality Městského úřadu Vimperk

Aktualita Městského úřadu Vimperk

15.3.2018

Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Vimperk

Formulář lze vyplnit on-line nebo jej vytištěný a vyplněný, předávejte nejpozději do 15.03.2018 přímo na odbor výstavby a územního plánování, Ing. Šebelíkové nebo Ing. Takáčovi, popř. paní Frankové.

Odbor vnitřních věcí

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

23.2.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

5.2.2018

Omezení v dopravě

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktualita Městského úřadu Vimperk

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktualita Městského úřadu Vimperk

23.2.2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

V roce 2017 Kontrolní orgán ve svém správním obvodu, v souladu s plánem kontrol na rok 2017, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů provedl tyto kontroly.

Odbor investic a údržby

Aktualita Městského úřadu Vimperk

22.2.2018

Vimperk - projekt regenerace starého sídliště

Projekt regenerace starého sídliště, byl představena veřejnosti na veřejném projednání tohoto projektu panem Ing. arch. J. Kročákem.

Životní prostředí

Máte zájem o kompostér?

5.2.2018

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a získalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l.

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk