Aktuality Městského úřadu Vimperk

Odbor vnitřních věcí

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

4.9.2017

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

3.8.2016

Omezení v dopravě

Odbor obecní živnostenský úřad

Upozornění pro podnikatele a informace pro spotřebitele

19.1.2017

Upozornění pro podnikatele a informace pro spotřebitele

Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, upozorňuje podnikatele a zároveň informuje spotřebitele, též v souvislosti se zahájením elektronické evidence tržeb na některé základní povinnosti podnikatelů.

Odbor investic a údržby

Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk

13.10.2017

Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk

Dne 1.8. 2017 se započala akce „Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk“. Zavlažovací systém fotbalového hřiště byl navržen podzemním závlahovým systémem 16+8 postřikovačů typu 8005. Systém se skládá z podzemních trubních vedení propojených s výsuvnými postřikovači.

vodník

13.10.2017

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk se rozhodlo připravit projekt celkové rekonstrukce této komunikace včetně prodloužení kanalizace a výstavby nového chodníku a parkoviště podél sportovně rekreačního areálu Vodník v úseku od hřbitova po křižovatku se silnicí II/145.

Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér

10.10.2017

Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér

Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér. V první etapě této rekonstrukce byly provedeny nové odpady včetně přípojky, nová voda, elektrika, topení, nové zdi, omítky, okna, dveře, nové podlahy včetně gumových krytin, izolace základů a nové vybavení.

Životní prostředí

Upozornení na pozastavení těžby dříví

15.9.2017

Upozornení na pozastavení těžby dříví

Ministerstvo vydalo návrh opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk