Žádost o přidělení bytu

O byt může požádat každý zletilý občan, který má alespoň po dobu dvou po sobě jdoucích let před podáním žádosti trvalé bydliště na území města Vimperk, nemá vlastní byt a nemá žádné finanční závazky vůči městu Vimperk, nebo je v provozovně ve Vimperku zaměstnán minimálně po dobu jednoho roku (potřeba doložit potvrzením od zaměstnavatele). Jedná se pouze o základní kritéria. Ostatní podrobnosti jsou řešeny v „Pravidlech, která upravují otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví Města Vimperk - k dispozici na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk.

Pokud žadatel splní podmínky pro přijetí žádosti, může následně volnou formou žádat o přidělení uvolněných bytů dle aktuální nabídky. O přidělení volného městského bytu rozhoduje rada města na základě doporučení bytové komise.

Pravidla upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad   v domech  ve vlastnictví Města Vimperk

Word / PDF

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přidělení bytu

Word / PDF

Archiv aktualit

Úřední deska odboru

14.2.2019 - 4.3.2019

Záměr č. 08-09/04/2019

1.2.2019 - 18.2.2019

Záměr č. 05-07/03/19

archív

Akce ve Vimperku