Příroda na Vimpersku

Obsah

Přírodní rezervace Opolenec

PR Opolenec

Hořeček mnohotvárný český

 

PR Opolenec

Kamenné snosy

 

PR Opolenec

Lilie zlatohlavá

 

PR Opolenec

Před sudslavickou jeskyní

 

PR Opolenec

Stará zastavení naučno stezky (do roku 2010)

 

PR Opolenec

Sudslavická lípa

 

PR Opolenec

Tořič hmyzonosný

 

PR Opolenec

Úvodní zastavení naučné stezky Sudslavický okruh

 

PR Opolenec

Vápencové skalní výchozy

Zpět na obsah

 

Přírodní rezervace Nad Zavírkou

Vstavače v PR Nad Zavírkou

Vstavač kukačka, v pozadí prstnatec bezový

 

Vstavače v PR Nad Zavírkou

Vstavač kukačka

 

Vstavače v PR Nad Zavírkou

Prstantec bezový a vstavač kukačka

Zpět na obsah

Přírodní památka Háje

PP Háje

Hořeček mnohotvárný český

 

PP Háje

Louka s rozkvetlými hořečky

 

PP Háje

Hrabání pokosené louky

 

PP Háje

Pokosené a vyhrabané louky v PP Háje

 

PP Háje

Podzimní nálada v PP Háje

Zpět na obsah

 

Autorem všech fotografií (pokud není uvedeno jinak)  jsou členové ČSOP Šumava, za poskytnutí fotografií děkujeme!

Národní park a CHKO Šumava Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

10.7.2018

Deratizace 25.5.2018 do 10.7.2018

V termínu od 25.5.2018 do 10.7.2018 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny. Žádáme všechny občany (fyzické osoby), které vlastní rodinný domek, či jinou nemovitost, aby se připojili k této akci a zajistili deratizaci svého objektu.

archív

Akce ve Vimperku