ÚZEMNÍ PLÁN VRBICE

Územní plán Vrbice schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 2 ze dne 07.03.2014, platnost od 27.03.2014, opatření obecné povahy č. 1/2014. 

 

Textová část (PDF):

 

Výkresová část (PDF):