VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Výsledky voleb

Výsledky voleb
Telefonní spojení na Městský úřad ve Vimperku v době konání voleb do zastupitelstev obcí 2006

Volební agenda

Registrační úřad a seznam obcí [PDF 69 kB]
Stanovení počtu členů zastupitelstva Města Vimperka [PDF 66 kB]
Potřebný počet podpisů na petici [PDF 98 kB]
Vyhlášení voleb prezidentem republiky
Informace k podávání kandidátních listin [PDF 112 kB]
Vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta,petice [PDF 184 kB]
Rozhodnutí o registraci
Informace o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20. – 21. října 2006
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Vimperk
Vylosovaná pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí územního obvodu pověřeného úřadu Vimperk [PDF 96 kB]
Informace o delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí [PDF 70 kB]
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY


Volby - Archiv

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku