Město Vimperk
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk
Top občan 1Top občan 2Top občan 3Top občan 4Top občan 5Top občan 6

Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Vimperk

Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ Vimperk, poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru:
Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

 

Vedoucí odboru:
Lenka Černá

Telefon: 388 459 089
Mobil: 
725 551 901
E-mail:
Lenka.Cerna@mesto.vimperk.cz

 

Odbor  dopravy a silničního hospodářství provádí výkon státní správy na úseku dopravně správních agend, dopravy a silničního hospodářství.

Úřední hodiny oboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

Pa:

07.30 - 11.30

 

Pracovník Telefon / Mobil E-mail Kancelář č.
Milena Bělohubá
registr řidičů
388 459 081 Milena.Belohuba@mesto.vimperk.cz 44
Lenka Černá
Vedoucí, přestupky
388 459 089
725 551 901
Lenka.Cerna@mesto.vimperk.cz 47
Jiří Horejš
registr vozidel, zkušební komisař
388 459 084
724 508 408
Jiri.Horejs@mesto.vimperk.cz 45
Miroslav Kavlík
silniční hospodářství, zkušební komisař, registr řidičů
388 459 091
602 161 677
Miroslav.Kavlik@mesto.vimperk.cz 48
Pavla Knoppová
registr vozidel
388 459 084 Pavla.Knoppova@mesto.vimperk.cz 45
David Lang
registr vozidel
388 459 083 David.Lang@mesto.vimperk.cz 45
Petr Nový
silniční hospodářství
388 459 087 Petr.Novy@mesto.vimperk.cz 46
Marie Svěchotová
přestupky
388 459 093 Marie.Svechotova@mesto.vimperk.cz 49
Věra Šenkýřová
registr řidičů
388 459 082 Vera.Senkyrova@mesto.vimperk.cz 44

Pracovní náplň 

Úsek dopravně správních agend

1) registr silničních vozidel

zákon. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

2) registr řidičů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

3) úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

4) přestupky

Úsek dopravy

Úsek silničního hospodářství

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Ostatní

Legislativa

 1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  2. vyhláška č. 31/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, o řidičských průkazech a o registru řidičů
  3. Úmluva o silničním provozu - Vídeň 1968, Ženeva 1948
  4. Směrnice Komise 2014/85/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech
  5. vyhláška č. 32/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, o evidenci dopravních nehod
  6. vyhláška č. 277/2004 Sb., Ministerstva zdravotnictví, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
 2. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 167/2002 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
  2. vyhláška č. 156/2008 Sb., Ministerstva dopravy, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 3. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 4. Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy
 5. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 6. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 343/2014 Sb., Ministerstva dopravy, o registraci vozidel
  2. vyhláška č. 341/2014 Sb., Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 8. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  1. vyhláška č. 146/2008 Sb., Ministerstva dopravy, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  2. vyhláška č. 503/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 11. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 15. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výkon státní správy na uvedených úsecích zajišťují:

Lenka Černá 

    • vedoucí odboru
    • přestupky
    • administrativa

Petr Nový

    • silniční hospodářství
    • dopravní značení
    • speciální stavební úřad

Miroslav Kavlík

    • zkušební komisař
    • silniční hospodářství
    • dopravní značení

Milena Bělohubá

    • registr řidičů
    • bodové hodnocení

Věra Šenkýřová

    • registr řidičů
    • bodové hodnocení

Pavla Knoppová

    • registr vozidel

Jiří Horejš

    • registr vozidel
    • zkušební komisař

David Lang

    • registr vozidel
    • dovozy, stavby a přestavby vozidel
    • SME

Marie Svěchotová

    • přestupky

 

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru je odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Kalendář akcí

<<   červenec 2017   >>
Po 310172431
Út 4111825 
St 5121926 
Čt 6132027 
 7142128 
So18152229 
Ne29162330 

Automatický překlad