Město Vimperk
RSS RSS | normal | tisk |
Informační systém veřejné správy
Top občan 1Top občan 2Top občan 3Top občan 4Top občan 5Top občan 6

ZÁNIK POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

V souvislosti se změnou zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) a z této změny vyplývajícím zánikem některých povolení k nakládáním s vodami k 1.1.2008 a vzhledem k ne zcela přesné informační kampani vedené v mediích k této problematice, která často vede občany ke zbytečným návštěvám úřadů, považujeme za nutné předat občanům odpovídající informace.

Na úvod přesná citace ustanovení Čl. II odstavce 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se doplňuje výše uvedený zákon o vodách (a který hovoří o zániku povolení k nakládání s vodami): „Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplyne přede dnem účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004.“

Individuální zásobování domácností vodou z domovních studní :

Kdy povolení platí nadále (kdy jeho platnost nekončí) :

Kdy povolení neplatí, respektive uživatel studny nemá žádné povolení. V tomto případě se jedná o nepovolenou stavbu vodního díla a o nepovolený odběr podzemních vod z domovní studny (lidově řečeno tzv. na černo) : Jedná se případy, kdy domovní studna byla zřízena po r. 1955, studna je užívána a její uživatel nemá stavební povolení na tuto studnu a nemá ani povolení k odběru podzemních vod. V tomto případě je možno za splnění určitých podmínek stanovených zákonem příslušná povolení dodatečně získat, ale tato povinnost není vázána žádným konkrétním datem. Povinnost mít studnu řádně povolenou platí již od roku 1955.

Povolení k nakládání s vodami jejichž platnost končí k 1.1.2008 (zánik povolení):

Jedná se o případy uvedené níže, jejichž povolení bylo vydáno do 31. 12. 2001.

Povolení k nakládání s vodami jejichž platnost nekončí.

Dále je nutno zdůraznit následující :

Vzhledem k variabilnosti a složitosti uvedené problematiky doporučuje Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad jednotlivým subjektům (žadatelům) před podání žádostí o prodloužení nebo o nové povolení k nakládání s vodami se předem informovat (telefonicky, nebo osobně) na našem odboru životního prostředí.

Další informace získáte:

www.zanikpovoleni.cz

MěÚ Vimperk, odbor životního prostředí:

Kubašta Jan
ing. Beránková Jana
ing. Kotál Josef
388 402 253
388 402 252
388 402 250

Kalendář akcí

<<   srpen 2017   >>
Po 7142128
Út18152229
St29162330
Čt310172431
4111825 
So5121926 
Ne6132027 

Automatický překlad
| Turistika | Městský úřad | Životní prostředí |
| normal | tisk |