Podklady pro zasedání zastupitelstva 09.08.2018

Program zastupitelstva [PDF 263 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálů)
2. Kontrola usnesení (bez materiálů)
3. Aktualizace Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku
3.1 Materiál k projednání zastupitelstvu města
3.2 Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku [105 MB]
3.3 Rozpočty
3.3.1 1. Etapa
3.3.2 2. Etapa
3.3.3 3. Etapa
3.3.4 4. Etapa
3.3.5 5. Etapa
3.3.6 6. Etapa
3.3.7 7. Etapa
3.3.8 8. Etapa
3.3.9 9. Etapa
3.3.10 10. Etapa
3.3.11 11. Etapa
3.3.12 Souhrnný rozpočet
 3.4. Výkresová část
3.4.1 Situace_širší vztahy M 10 000
3.4.2 Situace_stávající stav M 1000
3.4.3 Situace dopravní řešení M 1000
3.4.4 Situace komunikace pro chodce a cyklisty M 1000
3.4.5 Celková situace M 500 
4. Různé
4.1 Aktualizovaný ceník MHD od 01092018
5. Diskuse (bez materiálů)
6. Závěr (bez materiálů)

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku