Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 03.9.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
ke stažení (34 MB)
část II.
 1. Kontrola usnesení
 2. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku parc. č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku parc. č. 2522/61 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej pozemku parc. č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  • Prodej částí pozemků parc. č. 2522/1 a parc. č. 2522/162 a celého pozemku parc. č. 2531/2 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
ke stažení (38 MB)
část III.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej pozemku parc. č. 307 a částí pozemků parc. č. 306 a parc. č. 377/1 v k. ú. Vimperk v okolí Státního zámku Vimperk
  • Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1842/23 v k. ú. Vimperk
  • Odkoupení pozemků parc. č. 1842/69 a parc. č. 1842/71 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
ke stažení (12 MB)
část IV.
 1. Jednání se společností Envi pur - vodárna Brloh
ke stažení (58 MB)
část V.
 1. Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích
ke stažení (12 MB)
část VI.
 1. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 2. Návrh rozpočtových opatření
 3. Přehled pohledávek města Vimperk
ke stažení (20 MB)
část VII.
 1. Žádost Národního památkového ústavu o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk na provoz muzea na Státním zámku Vimperk
 2. Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Druhá část třetí etapy výstavby skládky TKO Pravětín
ke stažení (31 MB)
část VIII.
 1. Zřízení osadního výboru pro osadu Bořanovice
 2. Různé
 3. Diskuse
 4. Závěr
ke stažení (27 MB)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku