Podklady pro zasedání zastupitelstva 05.11.2018

Program zastupitelstva [PDF 136 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, schválení programu jednání (bez materiálu)
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise (bez materiálu)
3. Jednání a zpráva mandátové komise (bez materiálu)
4. Složení slibu členů zastupitelstva města (bez materiálu)
5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk (bez materiálu)
6. Volba orgánů zastupitelstva města - finančního a kontrolního výboru (bez materiálu)
7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
8. Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města (bez materiálu)
9. Různé
I. Zpráva o stavu města
10. Diskuse (bez materiálu)
11. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku