Podklady pro zasedání zastupitelstva 19.11.2018

Program zastupitelstva [PDF 268 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej části pozemku parc. č. 2522/18 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
b) Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou kruhové křižovatky ve Vimperku – vzájemné darování pozemků
c) Souhlas s bezúplatným převodem části stávající kanalizační přípojky DN 150 do vlastnictví města Vimperk v lokalitě bývalé tržnice ulice Pivovarská
d) Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk – Plynovod „ZTV Purkártova, Vimperk“ a „Prodloužení STL plynovodu na pozemcích p. č. 680/1 a p. č. 415/1 v k. ú. Hrabice“
e) Prodej pozemků parc. č. 65/4 a parc. č. 65/9 pro výstavbu dvou rodinných domů a přístupu ke stávajícím budovám
f) Prodej pozemku parc. č. 1861/10 v k. ú. Vimperk pro výstavbu rodinného domu
g) Prodej pozemku parc. č. 2522/131 v areálu U Sloupů užívané jako přístupová cesta k budovám garáží
h) Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 959/20 v k. ú. Křesanov v osadě Modlenice
i) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků bývalého nájemce v rámci oddlužení
4. Přehled pohledávek města Vimperk
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
6. Návrh rozpočtových opatření
7. Žádost o prodloužení mandátu přísedící Okresního soudu Prachatice
8. Pověření řízením Městské policie Vimperk a pověření plnění úkolů při řízení Městské policie Vimperk
9. Různé (bez materiálu)
10. Diskuse (bez materiálu)
11. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku