Podklady pro zasedání zastupitelstva 17.12.2018

Program zastupitelstva [PDF 275 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru                   č. 59/26/2018

b) Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
c) Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
d) Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
e)

Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu

f)

Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská

g) Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
4.

Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem

5. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
 5.1. Akční plán
5.2 ZM Akční plán -2019
 6. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018 
 7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk 
8.

Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku

9. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019 
 9.1 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
 9.2 Zápis z jednání finančního výboru
10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
11. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
12. Různé (bez materiálu)
13. Diskuse (bez materiálu)
14. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku