Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2018

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
ke stažení (34 MB)
část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
  • Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
  • Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
  • Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu
  • Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská
  • Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
ke stažení (23 MB)
část III.
 1. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem
 2. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
ke stažení (13 MB)
část IV.
 1. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku
ke stažení (7 MB)
část V.
 1. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
ke stažení (64 MB)
část VI.
 1. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
 2. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
ke stažení (18 MB)
část VII.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (24 MB)

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku