Podklady pro zasedání zastupitelstva 28.01.2019

Program zastupitelstva [PDF 277 kB]

   Dokumenty
1. Zahájení, volba volební a návrhové komise (bez materiálu)
2. Kontrola usnesení (bez materiálu)
3. Majetkoprávní záležitosti
a)

Prodej částí pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva stavby pro novou prodejnu trafiky

b)

Žádost o souhlas s úhradou dluhu

4.

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk

5.

Návrh rozpočtových opatření

 6. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2019
 7.

Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019

 8.

Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“ včetně schválení projektu následného využití

8.1 Podklady pro zastupitelstvo
8.2 Výzva k podání žádosti 
8.3 Zásady programu
8.4 Příloha č.5 
9.

Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk

10.

Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu Vimperk

11.

Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města

 11.1 Vyhlášení dotačního programu 
11.2 Návrh znění Programu
11.3 Příloha č.1 - žádost
11.4 Příloha č.2 - žávěrečné vyúčtování
11.5 Příloha č.3 - Vzor smlouvy 
 12.

Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 13.

Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesánov, Cejsice, Modlenice, Lipka, U Sloupů

13.1 Osadní výbory  - jmenování členů 
13.2 Průvodní dopis
14.

Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského architekta (externí konzultant)

 14.1 Materiál do zastupitelstva města 28.1. - Mestsky architekt 
 14.2 Statut městského architekta Vimperk 
14.3 Výběrové řízení 
 15.

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

 16.

Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.

 17.

Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk

 18.  Různé
 18.1 změnový list č.1
18.2 Zápis kontrolního výboru - Průvodní dopis 
 18.3 Zápis kontrolního výboru 
19. Diskuse (bez materiálu)
20. Závěr (bez materiálu)

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku