Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva dne 28.1.2019

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy "ke stažení".

část I. 
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej částí pozemků u autobusového nádraží v Nádražní ulici a zřízení práva stavby pro novou prodejnu trafiky
  • Žádost o souhlas s úhradou dluhu
ke stažení (58 MB)
část II.
 1. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 2. Návrh rozpočtových opatření
ke stažení (37 MB)
část III.
 1. Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2019
 2. Návrh na poskytnutí dotace společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o. na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2019
ke stažení (6 MB)
část IV.
 1. Žádost o dotaci na akci „Demolice objektu – obytný dům čp. 150, ulice Pasovská, Vimperk“ včetně schválení projektu následného využití
ke stažení (5 MB)
část V.
 1. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 2. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 2 Územního plánu Vimperk
ke stažení (79 MB)
část VI.
 1. Program regenerace MPZ Vimperk 2019 – dotační program města
 2. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 3. Jmenování členů osadních výborů místní části – Bořanovice, Hrabice, Křesánov, Cejsice, Modlenice, Lipka, U Sloupů
 4. Pověření Rady města Vimperk vypsáním výběrového řízení na pozici městského architekta (externí konzultant)
 5. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
ke stažení (18 MB)
část VII.
 1. Řešení sporu se společností ENVI-PUR s. r. o.
ke stažení (10 MB)
část VIII.
 1. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Vimperk
ke stažení (10 MB)
část IX.
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr
ke stažení (11 MB)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku