Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř. v ORP Vimperk - provádění správy a údržby silnic - Čj.: MUVPK-OD 18104/18-NOV [PDF 2.03 MB]25.05.201811.06.2018
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí –kurátor pro děti a mládež [PDF 210 kB]
Vložil: Personální
25.05.201815.06.2018
Deratizace ve městě Vimperk - 25.5.-10.7.2018 [PDF 55 kB]25.05.201810.07.2018
Stanovení MÚP - VÚK 20 p.p.č 2699/1 k.ú. Vimperk - Čj.: MUVPK-OD 17947/18-NOV [PDF 1.22 MB]24.05.201811.06.2018
Stanovení PÚP - úplná uzavírka silnice III/14130 u Machova Mlýna - Čj.: MUVPK-OD 18041/18-NOV [PDF 853 kB]24.05.201811.06.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LČOVICE [HTML 1 kB]24.05.201803.07.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LČOVICE [HTML 1 kB]24.05.201803.07.2018
Stanovení PÚP - úplná uzavírka MK Pivovarská a Svornosti - Setkání dechovek [PDF 927 kB]21.05.201807.06.2018
Oznámení zahájení stavebního řízení - Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová - část 2 [PDF 349 kB]18.05.201804.06.2018
Záměr č. 30-31/17/2018 [PDF 462 kB]18.05.201804.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023
Plnění rozpočtu k 30.4.2018 [PDF 25 kB]17.05.201830.06.2018
Schválený Závěřečný účet města Vimperk za rok 2017 [PDF 360 kB]15.05.201830.06.2018
Rozhodnutí o umístění stavby: Bořanovice, samoty - zahuštění TS, č.s. 1040001635 - Čj.: MUVPK-VÚP 16302/18-KLI [PDF 169 kB]15.05.201830.05.2018
Oznámení zahájení řízení - zařazení komunikací - pasport Města Vimperk - Čj.: MUVPK-OD 16520/18-NOV [PDF 408 kB]15.05.201831.05.2018
Záměr č. 26-27/15/2018 [PDF 436 kB]11.05.201828.05.2018
Sdělení pro žadatele o byt - 1.máje 144, Vimperk - byt č. 2 [PDF 157 kB]11.05.201828.05.2018
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 16 ÚPO STACHY [HTML 506 B]10.05.201818.06.2018
Oznámení zahájení stavebního řízení - „Vimperk, ul. Čelakovského – rekonstrukce místních komunikací“ [PDF 363 kB]10.05.201828.05.2018
Dražební vyhláška - č.j.: 90 EX 336/17-18 [PDF 174 kB]10.05.201812.06.2018
Dražební vyhláška - opakovaná dražba - č.j.: UZSVM/C/9380/2018-HPRR [PDF 1.88 MB]10.05.201829.05.2018
Ztráty a nálezy - květen 2018 [PDF 57 kB]
Vložil: Personální
09.05.201831.05.2018
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 [PDF 184 kB]04.05.201804.06.2018
Zveřejnění volných prostor sloužících k podnikání [PDF 64 kB]04.05.201831.12.2018
VÝZVA: PODPORA SPORTU 2018/1 [PDF 104 kB]03.05.201811.06.2018
Finanční úřad - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - Čj.: 1112217/18/2200-11460-301165 [PDF 66 kB]26.04.201828.05.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu - Vimperk, Pasovská [PDF 5.3 MB]24.04.201801.06.2018
Usnesení - el. dražební vyhláška - č.j. 183 EX 00535/17-087 [PDF 361 kB]24.04.201807.06.2018
Plnění rozpočtu k 31.3.2018 [PDF 25 kB]12.04.201830.05.2018
Plakát rozšíření systému separace odpadů [PDF 262 kB]11.04.201811.07.2018
Oznámení o prodeji majetku státu [PDF 438 kB]13.03.201830.05.2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci [PDF 62 kB]07.03.201807.09.2018
Zveřejnění návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje [PDF 203 kB]16.02.201805.06.2018

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk