Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Plnění rozpočtu k 28.2.2018 [PDF 25 kB]16.03.201816.04.2018
Dražební vyhláška -Čj: 067 EX 12850/17-79 [PDF 135 kB]16.03.201826.04.2018
Dražební vyhláška -Čj: 040Ex 4713/09-67 [PDF 211 kB]16.03.201817.04.2018
Dražební vyhláška -Čj: 040Ex 2744/09-61 [PDF 212 kB]16.03.201817.04.2018
Záměr č. 15/10/2018 [PDF 364 kB]16.03.201803.04.2018
ÚD oznámení o uložení písemnosti Šikýř Petr [PDF 270 kB]15.03.201803.04.2018
Starosta obce Horní Vltavice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ VLTAVICE [PDF 104 kB]15.03.201817.04.2018
Starosta obce Malenice vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Malenice [PDF 97 kB]15.03.201816.04.2018
Vyrozumění o vyklizení bytu - Čj.: 9 E 2/2018-11 [PDF 156 kB]14.03.201828.03.2018
Dražební vyhláška - 090 EX 337/17-16 [PDF 354 kB]14.03.201810.04.2018
Úřad pro zastupování státu - Oznámení o výběrovém řízení číslo CPT/02/2018 - Vozidlo Ford Transit [PDF 424 kB]13.03.201804.04.2018
Oznámení o prodeji majetku státu [PDF 438 kB]13.03.201830.05.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba - č.j.: 106 EX 536/05-690 [PDF 176 kB]09.03.201824.04.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba - č.j.: 121 EX 3628/14-153 [PDF 134 kB]09.03.201817.05.2018
Záměr č. 14/9/18 [PDF 430 kB]09.03.201826.03.2018
Pozvánka na třicáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 19.03.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk [PDF 269 kB]09.03.201819.03.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUMILICE [HTML 1 kB]09.03.201817.04.2018
Oznámení o uložení písemnosti - Šveďuk Martin [PDF 177 kB]09.03.201826.03.2018
Oznámení o uložení písemnosti - Bostl Vladimír [PDF 178 kB]09.03.201826.03.2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci [PDF 62 kB]07.03.201807.09.2018
Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 1/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 5/2010, o místních poplatcích ve znění pozdějších změn [PDF 182 kB]02.03.201817.03.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka [PDF 328 kB]02.03.201819.03.2018
Oznámení o ustanovení opatrovníka [PDF 327 kB]02.03.201819.03.2018
Záměr 12-13/8/2018 [PDF 414 kB]02.03.201819.03.2018
Plnění rozpočtu k 31.1.2018 [PDF 89 kB]22.02.201831.03.2018
Dražební vyhláška - č. C/D1/2018 [PDF 1.61 MB]20.02.201820.03.2018
Zveřejnění návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje [PDF 203 kB]16.02.201805.06.2018
Dražební vyhláška - Čj.: EX 81033/12-160 [PDF 191 kB]30.01.201821.03.2018
Zvěřejnění oznámení o zamýšleném převodu - k.ú.Hrabice, k.ú. Nová Pec [PDF 51 kB]25.01.201825.04.2018
Policie ČR - Vyhlášení popisu věci [PDF 5.6 MB]27.09.201727.03.2018
Nedostatečně identifikovatelní vlastníci [PDF 59 kB]21.09.201721.03.2018
Územní studie na "veřejné prostranství Vimperk - ulice 1. máje a Pivovarská" [PDF 471 kB]21.06.201731.03.2018

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk