Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBOVA HUŤ [HTML 1 kB]14.11.201821.12.2018
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu [PDF 278 kB]14.11.201803.12.2018
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU [PDF 1.56 MB]13.11.201813.02.2019
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, Bořanovice- Čj.: MUVPK-OD 31414/18-KAV [PDF 398 kB]13.11.201827.11.2018
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Pojištění majetku a odpovědnosti města Vimperk [PDF 2.51 MB]13.11.201827.11.2018
Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště Penny - Čj.: MUVPK-OD 37853/18-KAV [PDF 6.55 MB]13.11.201827.11.2018
Rozhodnutí o zákazu vstupu do honitby - Zelená Hora [PDF 237 kB]12.11.201814.01.2019
Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště u rehabilitace Stern. [PDF 1.19 MB]12.11.201826.11.2018
Oznámení o vydání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Kvilda formou opatření obecné povahy [HTML 2 kB]09.11.201823.11.2018
Plán zimní údržby pro rok 2018/2019 [PDF 82 kB]09.11.201810.12.2018
Pozvánka na druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk [PDF 269 kB]09.11.201819.11.2018
Zveřejnění upozornění na povinnost aktualizace žádosti o byt [PDF 243 kB]09.11.201831.12.2018
Oznámení o možnosti převzít písemnost (doručení veřejnou vyhláškou) - Čj.: MUVPK-OŽÚ 37045./18-MIC [PDF 304 kB]06.11.201822.11.2018
Dražební vyhláška Čj.: 040EX 12481/07-85 [PDF 180 kB]05.11.201811.12.2018
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2019 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 510 kB]05.11.201831.01.2019
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí - Čj.: 27362/C/2018-HPRR [PDF 526 kB]02.11.201804.12.2018
Záměr 58/25/2018 [PDF 350 kB]02.11.201819.11.2018
Oznámení o zahájení řízení - Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části - Čj: MUVPK-VÚP 36571/18-PRO [PDF 146 kB]02.11.201819.11.2018
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí finančního odboru [PDF 276 kB]01.11.201828.11.2018
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociální práce [PDF 210 kB]29.10.201822.11.2018
Plnění rozpočtu k 30.9.2018 [PDF 25 kB]11.10.201830.11.2018
Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - SPÚ [PDF 3.34 MB]19.09.201819.12.2018
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Nedostatečně identifikovaní vlastníci [PDF 65 kB]18.09.201818.03.2019
Úřad pro zastupování státu - Nabídka [PDF 446 kB]05.09.201830.06.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Vimperk do roku 2023 [PDF 35 kB]17.05.201831.12.2023
Zveřejnění volných prostor sloužících k podnikání [PDF 64 kB]04.05.201831.12.2018

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk