Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Dražební vyhláška - Č.j. 081 EX 00741/14-128 [PDF 229 kB]17.10.201701.12.2017
Rozhodnutí - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice - Čj.:MUVPK-ŽP 29614/17-LAJ [PDF 304 kB]13.10.201730.10.2017
Záměr č. 70-71/31/2017 [PDF 378 kB]13.10.201730.10.2017
Sdělení pro žadatele o byt - Mírová 432 (byt č.11), Vimperk [PDF 157 kB]13.10.201730.10.2017
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF 43 kB]12.10.201711.11.2017
Plnění rozpočtu k 30.9.201712.10.201712.11.2017
Vyrozumění o vyklizení bytu - Spisová značka: 9 E 5/2017 [PDF 188 kB]12.10.201708.11.2017
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Přístavba zimovišt12.10.201719.10.2017
Výzva k vyjádření k podanému odvolání Čj.:MUVPK-OD 29632/17-NOV [PDF 3.82 MB]12.10.201730.10.2017
Stanovení místní úpravy provozu - Michalov - Čj.: MUVPK-OD 29590/17-KAV12.10.201726.10.2017
Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka silnice II/167 v úseku mostu 167-010 - Čj.: MUVPK-OD 29475/17-NOV11.10.201727.10.2017
Úplná uzavírka MK ul. Zámek ve Vimperku - prodloužení STL plynovodu Čj.: [PDF 729 kB]11.10.201727.10.2017
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby-RD Kubova Huť na pč.32/15 - Čj.: MUVPK-VÚP 28499/17-KLI [PDF 166 kB]10.10.201710.11.2017
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hana Drapka Čj.: MUVPK-VÚP 29494/17-KLI-2737/17 [PDF 329 kB]10.10.201725.10.2017
Oznámení zahájení řízení - místní úprava provozu, Řasnice [PDF 1.77 MB]10.10.201724.10.2017
Dražební vyhláška - elektronická dražba - čj. 030 EX 23858/16-76 [PDF 248 kB]09.10.201723.11.2017
Dražební vyhláška - elektronická dražba - čj. 97EX 2866/09-237 [PDF 174 kB]09.10.201714.11.2017
Dražební vyhláška Č.j.: 137 Ex 3838/06-90 [PDF 181 kB]06.10.201723.11.2017
Dražební vyhláška Čj.:141 EX 00153/17-148 [PDF 408 kB]06.10.201714.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - změna souřadnic ochr. pásma VZ [PDF 267 kB]05.10.201720.10.2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Záměr prodeje pozemku - zveřejnění [PDF 496 kB]05.10.201720.10.2017
Oznámení o společném jednání o návrhu "změna č. 3 ÚP Vacov" [HTM 2 kB]05.10.201714.11.2017
Oznámení o době konání voleb [PDF 53 kB]02.10.201722.10.2017
Záměr č. 64-69/30/2017 [PDF 891 kB]02.10.201723.10.2017
Policie ČR - Vyhlášení popisu věci [PDF 5.6 MB]27.09.201727.03.2018
Nedostatečně identifikovatelní vlastníci [PDF 59 kB]21.09.201721.03.2018
Exekuční příkaz a soupis movitých věcí [PDF 103 kB]21.09.201723.10.2017
Dražební vyhláška [PDF 246 kB]18.09.201720.10.2017
Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 10 ÚP Kvilda [HTM 1 kB]18.09.201726.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 [PDF 47 kB]30.08.201706.11.2017
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 [PDF 39 kB]17.08.201706.11.2017
Územní studie na "veřejné prostranství Vimperk - ulice 1. máje a Pivovarská" [PDF 471 kB]21.06.201731.10.2017
Schválený Závěrečného účtu a Účetní závěrka za rok 2016 [PDF 461 kB]22.05.201731.12.2017
Upozornění pro podnikatele a informace pro spotřebitele [PDF 217 kB]19.01.201731.12.2017

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk