Komise a výbory

Jednací řád zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města

Zápis ze zasedání výboru se po projednání v zastupitelstvu bez osobních údajů a dalších zákonem chráněných údajů s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnance, jejichž činnost se kontrola týkala, bude zveřejňován na webových stránkách města do 15 pracovních dnů od zasedání zastupitelstva po dobu 6 měsíců.

Bytová komise

Předseda: Iveta Preslová

Členové: Milada Chválová, Mgr. Václav Jakš, Bc. Daniel Kaifer, Eva Zacharová, Lukáš Sýs

Zápisy ze zasedání bytové komise nejsou vzhledem k velkému obsahu zákonem chráněných údajů zveřejňovány. K jednotlivým bodům zápisu je radou města přijímáno samostatné usnesení (viz zápisy RM).

Dopravní komise

Předseda: Mgr. Karel Střeleček

Členové: Jaroslav Flachs, Bc. Václav Kalous, Miroslav Kavlík, Milan Kobera, Petr Květoň, Ing. Bohumil Petrášek

Zápisy: 13.03.2018 [PDF 1,1 MB], 12.12.2017 [PDF 608 kB], 26.09.2017 [PDF 1,1 MB], 15.06.2017 [PDF 31 kB], 16.03.2017 [PDF 660 kB]

Dozorčí rada Městských lesů, s.r.o.

Předseda: Ing. Karel Schwamberger

Členové: Ing. Luděk Velen, Ing. Zdeňka Šartnerová

Zápisy:

Dozorčí rada MěSD, s.r.o.

Předseda: Martina Malíková

Členové: Ing. Petr Bednarčík, Iveta Preslová

Zápisy:

Dozorčí rada Městských služeb

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Mgr. Karel Střeleček, Jan Koller

Zápisy:

Finanční výbor

Předseda: Tomáš Koška

Členové: Jan Koller, Jiří Zídek, Ing. Miloš Juha, Věra Vávrová

Zápisy: 09.05.2018 [PDF 468 kB]; 11.1.2018 [PDF 182 kB]; 08.12.2017 [PDF 400 kB]; 20.10.2017 [PDF 548 kB]; 05.05.2017 [PDF 1.3 MB]

Komise prevence

Předseda: Peter Macorlík

Členové: Ing. Dana Frnochová, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Jan Kurz, Mgr. Vladislava Lehečková, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Vladan Pokorný, Iveta Preslová, Mgr. Martina Slámová, Bc. Romana Trojanská,

Zápisy: 11.04.2018 [PDF 713 kB]; 23.10.2017 [PDF 628 kB];  08.03.2017 [PDF 846 kB]

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Předseda: Mgr. Jana Korbelová

Tajemník: Štěpánka Válková

Členové: Mgr. Vladislava Lehečková, Peter Macorlík, Mgr. Vladan Pokorný, Bc. Dana Seberová, Bc. Barbora Švarzbergerová, Bc. Helena Švehlová

Zápisy ze zasedání komise pro sociálně právní ochranu dětí nejsou kvůli závažnosti a přísné neveřejnosti projednávané problematiky zveřejňovány.

Kontrolní výbor

Předseda: MVDr. Šárka Janásková

Členové:  Hana Sovová, Ing. Milan Straka, Karel Beránek, PhDr. Ladislav Čepička

Zápisy Kontrolního výboru

Kulturní komise

Předseda: Mgr. Dagmar Rückerová

Členové: Lenka Doubková, Tomáš Koška, Mgr. Zdeněk Kuncl, Jaroslav Pulkrábek, František Suchý

Zápisy: 21.3.2018; 07.02.2018; 11.1.2018; 07.09.2017; 29.05.2017; 20.02.2017

Osadní výbor Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice

Předseda: Radoslav Myslík

Členové: Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová, Pavel Mrázek, Eva Šebestová

Zápisy: 13.02.2018 [PDF 457 kB];  09.12.2017 [PDF 307 kB]; 23.07.2017 [PDF 607 kB]

Osadní výbor Lipka

Předseda: Blanka Kramářová

Členové: Ing. Ondřej Matějka, Martin Strnad

Zápisy: 

Osadní výbor U Sloupů

Předseda: Hana Košnarová

Členové: Pavlína Hujdová, Jaroslava Wolfová

Zápisy:

Povodňová komise

Předseda: Mgr. Pavel Dvořák

Místopředseda: Ing. Josef Kotál

Členové: Pavel Filip, Ing. Michal Janče, Ing. Jan Král, Peter Macorlík, Vladimír Myslík, Jan Novotný, Bc. Renata Samohejlová

Zápisy:

Redakční rada Vimperských novin

Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek

Členové: Mgr. Roman Hajník, Miroslava Höhneova, Barbora Podlešáková,  Petr Marek, Jan Kortus

Zápisy redakční rady Vimperských novin

Sportovní komise

Předseda: Ing. Karel Hudeček

Členové: Mgr. Josef Bejček, Ing. Jan Král, Libor Kudláč, Jiří Lutovský, Pavel Předota, Jaroslav Uhlík

Zápisy:   04.10.2017, 02.05.2017 [PDF 566 kB],15.03.2017 [PDF 453 kB]

Výbor pro rozvoj města

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Ing. Milan Dutka, Bc. Karel Harazim, Ing. Jan Král, Ing. Milan Straka, CSc., Jiří Vávra ml.

Zápisy: 03.05.2018 [PDF 1 MB]; 23.3.2018; 08.02.2018

Aktuality

15.6.2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

15.6.2018

Výzva k zapojení do pracovních skupin v rámci rozvoje vzdělávání - MAP II

Dovolujeme si oslovit všechny, koho spojuje problematika rozvoje vzdělávání s možností zapojit se do činnosti pracovních skupin, zformovaných v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk.

1.6.2018

Šumavský výletník - 6/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

5.2.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku