12. ročník tradičního setkání dřevosochařů

12. ročník setkání dřevosochařů ve Vimperku se uskuteční  ve dnech 9. - 13. července na druhém nádvoří vimperského zámku. V letošním roce se pokusí mistři řezbářského řemesla zhmotnit své umění do podoby historických památek. Téma Mladí památkám je tématem také pro letošní dny evropského dědictví, které se konají pravidelně v září. Akci pořádá Město Vimperk za finanční podpory Jihočeského kraje a Správy NP  a CHKO Šumava.

Během celého týdne bude probíhat na vimperském zámku také neméně zajímavá akce nazvaná Týden se dřevem.  Tuto akci pořádá za podpory Jihočeského kraje Muzeum při Správě Národního parku a CHKO Šumava ve Vimperku a po celý týden budou na zámeckém nádvoří k vidění ukázky výroby šperků, hraček, dřeváků, šindelů, koryt a dalších drobných výrobků.

V pátek 13. července od 19:00 hodin zakončíme celý týden společným posezením na nádvoří zámku v rytmu country.

Všichni jste srdečně zváni.

Plakát [PDF 3.03 MB]

Renata Lešková, odbor ŠK, MěÚ Vimperk, Milena Smolová, vedoucí Muzea při Správě NP a CHKO Šumava

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

 

Další fotografie - 13.7.2012

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

Dřevosochaři 2012

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku