4.  přednáška  5.  ročníku  VAS -  zvonařství

Ve  čtvrtek 16.  ledna  2014  proběhla  čtvrtá  přednáška  5.  ročníku  Vimperské  akademie  seniorů  a  tématu   „Historie  zvonařství  a  tóny  zvonů“ se  ujal  odborník na  slovo  vzatý  pan  Petr  Rudolf  Manoušek,  jediný  výrobce   zvonů  v  České  republice.  Studenti  VAS  shlédli  během  přednášky  dva  krátké  filmy  -  první  film  byl natočen  již  před  25 lety  a  dokumentoval   zrození  dvou  zvonů  na  Slovensko  od  samého  počátku  výroby  přes jejich  vysvěcení  a  umístění  do  zvonice.  Druhý  film  pak  dokumentoval  umění  zvonařství  pana  Manouška  včetně  vytvoření  nádherné  „Koncertní  zvonohry“.  Součástí  druhého  filmu  byla i  kratičká  reportáž  z restaurování  prvního  vimperského  zvonu  Marie  Hilfe  v roce  2010.  Povídání  pana  Manouška  bylo  velice  zajímavé  a  poutavé  a  není  se  tedy  čemu  divit,  že  z plánované  hodinové přednášky  se  stala  přednáška  dvouhodinová.

 

Příští  přednáška  pro  přihlášené  VAS  se  uskuteční  ve  čtvrtek  20. února  2014.  Tentokrát  nás  seznámí  pracovník  Správy  NP  a  CHKO  Šumava  s  historií  a  vývojem  ochrany  přírody  v ČR.

  Historie zvonařství a tóny zvonů

Historie  zvonařství  a  tóny  zvonů

Historie zvonařství a tóny zvonů

 

Text: E. Hervertová

Foto: Mgr. Z.  Kuncl

 

 

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku