Aktuality Městského úřadu Vimperk

Aktualita Městského úřadu Vimperk

31.12.2018

Sdělení MěÚ Vimperk

Od 25.10.2018 po dobu třech měsíců bude prováděna výstavba osobního výtahu na hlavní budově Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6.

Odbor vnitřních věcí

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

16.4.2018

Omezení v dopravě

Odbor hospodářský a bytový

Aktualita Městského úřadu Vimperk

19.10.2018

Nabídka aktuálně volných čtyř pozemků určených k prodeji od města Vimperk pro výstavbu rodinného domu zveřejněných na úřední desce MěÚ Vimperk

Všechny nabízené pozemky jsou dle Územního plánu Vimperk zařazeny do zastavitelného území, návrhové plochy smíšené obytné. Pro tuto plochu je hlavním způsobem využití bydlení s podílem občanské vybavenosti doplněné nerušícími výrobními a nevýrobními službami.

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktualita Městského úřadu Vimperk

11.10.2018

TZ - SOS MaS, z.s. - Topná sezóna začala, dejte si pozor při nákupu paliv

Zima již pomalu klepe na dveře, proto se mnoho domácností pečlivě připravuje na topnou sezónu a předzásobují se pevnými palivy. Díky včasnému nákupu mohou spotřebitelé ušetřit na topení až několik tisíc korun ročně. Mnozí prodejci totiž své zákazníky odměňují za včasný nákup výhodnějšími akčními cenami nebo i službami, jako je třeba doprava či složení (např. uhlí) do sklepa zdarma. I při nákupu pevných paliv je však dobré se neukvapit a dobře vybírat.

Odbor investic a údržby

Obnova kaple v Křesanově je dokončena

8.10.2018

Obnova kaple v Křesanově je dokončena

Od roku 2015 procházel objekt kaple Nejsvětějších srdcí Panny Marie a Ježíše Krista v Křesanově postupnou rekonstrukcí, jež byla v letošním roce konečně dokončena. Veškerá provedená opatření směřovala zejména k odvodnění a odvlhčení objektu, k zajištění funkčnosti střešního pláště a obnově otvorových prvků, interiéru i fasády. Výměny se dočkalo také vnitřní vybavení kaple sestávající z několika lavic a obřadního stolu.

Životní prostředí

Použití přípravku Vaztac les k neprofesionálnímu použití

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac les k neprofesionálnímu použití

Použití přípravku Vaztac Aktiv k neprofesionálnímu použití

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac Aktiv k neprofesionálnímu použití

Informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů (kůrovec)

30.8.2018

Informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů (kůrovec)

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk