Aktuality Městského úřadu Vimperk

Odbor vnitřních věcí

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

6.4.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

16.4.2018

Omezení v dopravě

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Aktualita Městského úřadu Vimperk

4.4.2018

Zpráva o průběhu veřejného projednání komunitního plánování sociálních služeb na Vimpersku

První veřejné projednání Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vimperk se konalo 20. března 2018 na faře v Malenicích. Akci uspořádala organizace SOS Šumavsko ve spolupráci s městem Vimperk.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktualita Městského úřadu Vimperk

20.4.2018

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a rozsah uplatnění reklamních označení na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. Tato povinnost vyplývá s ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále památkový zákon).

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktualita Městského úřadu Vimperk

18.4.2018

TZ - SOS-MaS, z.s. – Rozúčtování a vyúčtování nákladů spojených s bydlením

30. duben si každý spojí spíš s večerním rejděním, zapalováním ohňů a těšením se na volno následující den, naplněný romantickou procházkou se svou láskou. Toto datum je však důležité i z jiného, ne tak romantického důvodu. Zpravidla do konce dubna musí totiž každý nájemník, člen bytového družstva, či vlastník bytové jednotky obdržet od poskytovatele vyúčtování služeb spojených s bydlením za uplynulé období.

Životní prostředí

Kam se ztratily kontejnery na tříděný odpad

13.4.2018

Kam se ztratily kontejnery na tříděný odpad

Možná jste se vypravili do ulice Kaplířova (u MP) vzorně odložit tříděný odpad a na místě jste zjistili, že tam kontejnery nejsou. Já doufám, že jste na místě našli ceduli, která Vám ukázala, kde kontejnery najdete.

KOMPOSTÉRY ZAHRÁDKÁŘI POZOR!

10.4.2018

KOMPOSTÉRY ZAHRÁDKÁŘI POZOR!

Máte zájem o kompostér? POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

21.3.2018

Máte zájem o kompostér? POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk