Aktuality Městského úřadu Vimperk

Aktualita Městského úřadu Vimperk

15.3.2018

Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Vimperk

Formulář lze vyplnit on-line nebo jej vytištěný a vyplněný, předávejte nejpozději do 15.03.2018 přímo na odbor výstavby a územního plánování, Ing. Šebelíkové nebo Ing. Takáčovi, popř. paní Frankové.

Odbor vnitřních věcí

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

14.2.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

5.2.2018

Omezení v dopravě

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktualita Městského úřadu Vimperk

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

Odbor investic a údržby

Aktualita Městského úřadu Vimperk

31.1.2018

Vyhlášen dotační program města Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2018

O čerpání finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk pro rok 2018 mohou až do 20.02.2018 -11.30.hod požádat vlastníci těch nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ ...

Životní prostředí

Máte zájem o kompostér?

5.2.2018

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a získalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l.

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk