Aktuality Městského úřadu Vimperk

Odbor vnitřních věcí

Aktualita Městského úřadu Vimperk

6.8.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Registrační úřad ve Vimperku přijal do úterý 31.07.2018 do 16:00 hodin celkově 75 kandidátních listin. To je o 14 méně než před 4 lety.

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Aktualita Městského úřadu Vimperk

15.6.2018

Řidičské průkazy nově od 01.07.2018

Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu, tak mít možnost vyřídit si ho na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Od 1. července 2018 se toto přání stává skutečností. Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma a nově nemusíte pro řidičák chodit už ani s fotografií. Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.

Aktualita Městského úřadu Vimperk

16.4.2018

Omezení v dopravě

Odbor obecní živnostenský úřad

Informace o změně podmínek pro cestovní kanceláře a cestovní agentury účinné od 01.07.2018

17.7.2018

Informace o změně podmínek pro cestovní kanceláře a cestovní agentury účinné od 01.07.2018

Dne 01.07.2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Do nové právní úpravy byly zapracovány požadavky příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)

Archív aktualit Městského úřadu Vimperk