Datum stránky: 14.2.2018

Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pořizuje Územní studii krajiny pro celé území Vimperska. Vybraným zpracovatelem je společnost IRI s.r.o., se sídlem Chládkova 2, Brno.

Pro získání lepšího pohledu, zejména na volnou krajinu – nezastavěné území, a pro zkvalitnění plánovací a rozhodovací činnosti v území si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého formuláře, který je anonymní a bude zpracován pouze pro uvedené potřeby zpracovatele.

Formulář lze vyplnit on-line nebo vyplněný formulář, prosím, předávejte nejpozději do 15.03.2018 přímo na odbor výstavby a územního plánování, Ing. Šebelíkové nebo Ing. Takáčovi, popř. paní Frankové.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Marcela Šebelíková

Dotazník je k dispozici zde:

Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Vimperk DOC / PDF