Archiv aktualit OIS Vimperk

        

27.9.2017, Informační systém veřejné správy
Šumavský výletník - 10/2017
Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

21.9.2017, Informační systém veřejné správy
Výstavba krytého bazénu se může opět posunout
Od listopadu 2016 předložil Ing. arch. Lejsek již 6 – 7 verzí, jak bude bazén vypadat. Reagoval a reaguje na připomínky zastupitelů a zapracovány byly i připomínky veřejnosti, která si bazén dlouhodobě přeje.

18.9.2017, Informační systém veřejné správy
Nenechte si ujít - Trabantem napříč kontinenty
Jan Přibáň nejvtipější český cestovatel vyptáví o cestách , jak jste to ještě neslyšeli

15.9.2017, Odbor životního prostředí
Upozornení na pozastavení těžby dříví
Ministerstvo vydalo návrh opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

8.9.2017, Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk
Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady
Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

6.9.2017, Informační systém veřejné správy
Letní tábor pro děti již podvanácté
Celkem 27 dětí se letos v termínu od 26.08. do 2.9.2017 zúčastnilo v Nové Peci letního tábora, který již podvanácté pořádalo a finančně podpořilo město Vimperk. Účastníci tábora, kteří byli vybráni ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí MěÚ Vimperk, si užívali program naplněný sportem, zábavou i poznáváním.

6.9.2017, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk
Zápis do 9. ročníku Vimperské akademie seniorů
Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky nebo mailem u koordinátorek akademie do 30. září 2017. Po tomto datu již nebudou přijímáni další studenti.

5.9.2017, Odbor investic a údržby Městského úřadu Vimperk
Vimperská hasičská zbrojnice se dočká obnovy
V posledním srpnovém týdnu byly zahájeny práce na stavební obnově obvodového pláště objektu hasičské zbrojnice v Kaplířově ulici ve Vimperku. Veřejnost si zde v uplynulých letech mohla povšimnout špatného a po opravě volajícího stavu fasády, ...

4.9.2017, Informační systém veřejné správy
Pozvánka na dvacáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk
Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 4.09.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

4.9.2017, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk
Ve Vimperku zasedlo do lavic 70 prvňáčků
Celkem 70 prvňáčků zasedlo do lavic vimperských základních škol. V ZŠ Smetanova a v ZŠ T. G. Masaryka bylo otevřeno po dvou prvních třídách

4.9.2017, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk
Dny evropského dědictví 2017
Ve Vimperku se v letošním roce otevřou dveře památek ve dnech 16. – 17. září v době od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

1.9.2017, Odbor investic a údržby Městského úřadu Vimperk
Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Sušická

31.8.2017, Odbor investic a údržby Městského úřadu Vimperk
Ukončení II. etapy celkové obnovy kaple v Křesánově

31.8.2017, Odbor investic a údržby Městského úřadu Vimperk
Ukončena obnova dalšího úseku vimperských hradeb

31.8.2017, Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk
Tisková zpráva – SOS MaS, z.s. – Práva při zpoždění letu

28.8.2017, Informační systém veřejné správy
Zápis z druhého jednání pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník

23.8.2017, Odbor investic a údržby Městského úřadu Vimperk
ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – Rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon D3
Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a to v pavilonu D3.

21.8.2017, Informační systém veřejné správy
Program Zimní stadion - září 2017

21.8.2017, Informační systém veřejné správy
VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality
Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality.

21.8.2017, Informační systém veřejné správy
VÝZVA: PODPORA SPORTU 2017/2
Žádosti pro dotaci "Výzva:Podpora sportu 2017/1" bude možno podávat od 20. 9. 2017 do 27. 9. 2017 do 14.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6.

18.7.2017, Informační systém veřejné správy
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – MěÚ odbor výstavby a územního plánování,
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 18.08.2017 do 14.00 hod. na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

16.8.2017, Odbor životního prostředí
Informace pro občany o těžbě u Sudslavické stezky
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí informuje občany, že na lesním pozemku p.č. 395/7, k.ú. Výškovice u Vimperka v prostoru „Sudslavické stezky“ probíhá těžba stromů napadených kůrovcem.

15.8.2017, Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete.

4.8.2017, Odbor životního prostředí
Pozvánka na květinovou louku
Příroda nás nezklamala a i přes značné sucho louka v těchto dnech krásně vykvetla a zároveň se stala domovem a místem pro návštěvu stovek (možná tisíců) drobných živočichů.

4.8.2017, Odbor životního prostředí
Kam co patří
S příchodem prázdnin se nám znovu ukazuje jeden z velkých nešvarů ve Vimperku – pořádek okolo nádob na odpady.

1.8.2017, Informační systém cestovního ruchu
Šumavský výletník - 08/2017
Zpravodaj pro milovníky Šumavy, zážitků a cestování.

1.8.2017, Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk
Tisková zpráva – SOS MaS, z.s. – Volání a SMS ze zahraničí

28.7.2017, Informační systém veřejné správy
Nabídka přivýdělku - spolupráce s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie

27.7.2017, Informační systém veřejné správy
Pozvánka na dvacáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk
Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 07.08.2017 od 15:00 hod. v sále MěKS Vimperk.

24.7.2017, Informační systém veřejné správy
Zápis z jednání - hasiči
Předmětem jednání byla změna kategorizace JPO III. Vimperk na JPO V. Vimperk a změna JPO V. Hrabice na JPO III. Hrabice.

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  >

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku