Odbor životního prostředí - archiv úřední desky

Dokument zveřejnění sejmutí
Rozhodnutí o zákazu vstupu do honitby - Zelená Hora [PDF 237 kB]12.11.201814.1.2019
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2019 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 510 kB]5.11.201831.1.2019
Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [PDF 282 kB]12.7.201811.8.2018
Deratizace ve městě Vimperk - 25.5.-10.7.2018 [PDF 55 kB]25.5.201810.7.2018
Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa LČR - Čj.: MUVPK-ŽP 12239/18-SIP [PDF 330 kB]13.4.201827.4.2018
Plakát rozšíření systému separace odpadů [PDF 262 kB]11.4.201811.7.2018
Opatření obecné povahy - Upřesnění souřadnic ochr. pásma VZ Masákova Lhota -Čj.: MUVPK-ŽP 7283/18-LAJ [PDF 359 kB]26.2.201812.3.2018
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů - Čj.: MUVPK-ŽP 4246/18-SIP [PDF 478 kB]9.2.201826.2.2018
Rozhodnutí - prodloužení st. povolení ZTV pro 19 RD na p.p.č. 29 a 30/1 v k.ú. Rohanov Čj.: MUVPK-ŽP 2997/18-LAJ [PDF 310 kB]25.1.20189.2.2018
Rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením - vod.a kanal. s ČOV Lčovice [PDF 312 kB]15.1.201830.1.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení termínu dokončení stavby ZTV pro 19 RD k.ú. Rohanov Čj.: MUVPK-ŽP 38574/17-LAJ [PDF 263 kB]22.12.20178.1.2018
OZV města Vimperk č. 6/2017 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem [PDF 101 kB]19.12.20172.1.2018
Oznámení - povolení změny stavby před dokončením - Vodovod a kanalizace v obci Lčovice [PDF 310 kB]18.12.20172.1.2018
Rozhodnutí - zákaz vstupu do lesa [PDF 903 kB]1.12.201718.12.2017
Zákaz vstupu do honitby Zelená Hora - Čj.: MUVPK-ŽP 32663/17-SIP [PDF 418 kB]20.11.20178.1.2018
Oznámení ceny svozu odpadu na rok 2018 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 120 kB]16.11.20171.12.2017
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů - Čj.: MUVPK-ŽP 33335/17-SIP [PDF 1.26 MB]10.11.20174.12.2017
Návrh opatření obecné povahy - změna souřadnic ochr. pásma VZ [PDF 267 kB]5.10.201720.10.2017
Oznámení - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice [PDF 157 kB]20.9.20174.10.2017
Veřejná vyhláška - oznámení pro vlastníky lesa o možnosti převzetí separátu lesních hospodářských osnov ORP Vimperk s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 [PDF 129 kB]13.7.201728.7.2017
Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [PDF 76 kB]30.6.201731.7.2017
Deratizace na území města Vimperk proběhne v termínu od 20.5.2017 do 30.6.2017 [PDF 148 kB]18.5.201730.6.2017
Jarní úklid [PDF 389 kB]27.3.201723.4.2017
Lov na nehonebních pozemcích – prase divoké [PDF 126 kB]8.3.201731.7.2017
Rozhodnutí - dodatečné povolení vodovodu a kanalizace Zdíkov - Hadrmon [PDF 176 kB]10.2.201725.2.2017
Oznámení o zahájení SŘ "Výstavba kanalizace a vodovodu Zdíkov - Hadrmon" [PDF 267 kB]11.1.201726.1.2017
Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov - Rozhodnutí [PDF 188 kB]29.12.201613.1.2017
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – Dostavba kanalizace a vodovodu – Zdíkov [PDF 81 kB]16.11.20161.12.2016
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2017 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 112 kB]11.11.201625.11.2016
Deratizace - V termínu od 1.11.2016 do 10.12.2016 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. [PDF 30 kB]31.10.201610.12.2016
Uznání honitby Horní Vltavice [PDF 1.97 MB]3.8.201618.8.2016
Uznání honitby Žlíbky [PDF 1.24 MB]3.8.201618.8.2016
Oznámení o zahájení řízení o uznání vlastní honitby „Horní Vltavice“ [PDF 47 kB]1.7.201618.7.2016
Oznámení o zahájení řízení o registraci honebního společenstva Žlíbky a uznání společenstevní honitby „Žlíbky“ [PDF 74 kB]1.7.201618.7.2016
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 [PDF 149 kB]20.11.20158.12.2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - "Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk" [PDF 307 kB]21.8.20159.9.2015
Veřejná vyhláška o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov ORP Vimperk [PDF 76 kB]6.8.201515.10.2015
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí [PDF 51 kB]26.5.201510.6.2015
V termínu od 10.5.2015 do 20.6.2015 bude probíhat na území města Vimperk deratizace. [PDF 30 kB]5.5.201520.6.2015
Veřejná vyhláška a rozhodnutí - Stachy – Kanalizace, ČOV a vodovod / Čj.: ŽP 3165/14-KUB [PDF 296 kB]23.3.20157.4.2015
Jarní uklid ve spádových obcích [PDF 365 kB]16.3.20153.5.2015
Usnesení - Přerušení řízení o odstranění stavby - č.j.: ŽP 3928/15-KUB [PDF 79 kB]26.2.201518.3.2015
Oznámení ozahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Stachy Čj.:ŽP 3163/15-KUB [PDF 212 kB]12.2.201526.2.2015
Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu - Čj.: ŽP 23567/14-KUB (Zdíkov) [PDF 89 kB]3.2.201517.2.2015
Veřejná vyhláška -změnu nedokončené stavby vodního díla nazvanou Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice Čj: ŽP 20889/14-KUB [PDF 81 kB]1.12.201415.12.2014
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2015 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 112 kB]13.11.201431.1.2015
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice [PDF 101 kB]24.10.20147.11.2014
V termínu od 20.10.2014 do 20.11.2014 probíhá na území města Vimperk deratizace. [PDF 30 kB]15.10.201420.11.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 -"Vimperk-ošetření dřevin-naléhavost 2/2014" [PDF 77 kB]9.6.20143.7.2014
Deratizace [PDF 30 kB]7.5.201420.6.2014
ZTV pro výstavbu 19 rodinných domů na par. č. 29 a 30/1 k.ú. Rohanov – vodovodní a kanalizační řad - ŽP 21782/13-KUB [PDF 83 kB]16.12.201330.12.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ZTV Rohanov Čj: ŽP 22664/13-KUB [PDF 81 kB]4.11.201319.11.2013
ODVOLÁNÍ – VÝZVA K VYJÁDŘENÍ - Kanalizace a ČOV Zdíkov (ČJ: ŽP 16938/13-KUB) [PDF 3.42 MB]15.8.201330.8.2013
Rozhodnutí - ČOV, kanalizace a vodovod Borová Lada (Č.j. ŽP 9384/13-KUB) [PDF 179 kB]18.7.20131.8.2013
Veřejná vyhláška - ČOV, kanalizace a vodovod Zdíkov (ŽP 9383/13-KUB) [PDF 470 kB]11.7.201326.7.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada (ŽP 10395/13-KUB)21.5.20134.6.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kanalizace a ČOV Zdíkov (ŽP 9767/13-KUB) [PDF 174 kB]10.5.201328.5.2013
Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. [PDF 55 kB]12.7.201227.7.2012
Výzva k podání nabídky - „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 1/2012“ [PDF 71 kB]27.6.201216.7.2012
Státní rostlinolékařská správa - Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [PDF 54 kB]13.7.201128.7.2011
Veřejná vyhláška - Kanalizace Dolany - ŽP 25419 /10-1988/10-KUB [PDF 128 kB]26.10.201010.11.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Oddílná splašková kanalizace Dolany / ŽP 27779 /10-1988/10-KUB [PDF 105 kB]22.9.20106.10.2010
Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – změna stavby před jejím dokončením / ŽP 22237/10-1702/10-KUB [PDF 87 kB]21.9.20105.10.2010
Provedení vodního díla - Rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská Vimperk, ŽP 20790 /10-1622/10-KUB [PDF 128 kB]8.9.201024.9.2010
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Radhostický a Setěchovický potok, č.j.: ŽP 19786 /10-1612/10-KUB [PDF 117 kB]1.9.201016.9.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 78 kB]16.8.201031.8.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Radhostický a Setěchovický potok [PDF 96 kB]21.7.20105.8.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ulice Svornosti a Pivovarská Vimperk [PDF 105 kB]21.7.20105.8.2010
Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami - malá vodní elektrárna, Bořanovice u Vimperka [PDF 81 kB]14.6.201030.6.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Bořanovice u Vimperka [PDF 69 kB]5.5.201020.5.2010
Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami a provedení vodního díla - Tesco Stores ČR a.s. [PDF 122 kB]28.4.201013.5.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - SUPERMARKET TESCO, Vimperk [PDF 101 kB]11.3.201026.3.2010
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami - Retenční nádrž, Čábuze [PDF 107 kB]24.2.201010.3.2010
Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - vodovod, kanalizace a ČOV, Kvilda [PDF 119 kB]22.2.20108.3.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada / kanalizační a vodovodní řad [PDF 104 kB]17.2.20104.3.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Retenční nádrž-Čábuze [PDF 78 kB]18.1.20103.2.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ČOV Kvilda [PDF 106 kB]13.1.201028.1.2010
Prodloužení vodovodního řadu v Mladíkově, obec Vacov [PDF 88 kB]23.12.20097.1.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Mladíkov [PDF 45 kB]20.11.20094.12.2009
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Šumavské Hoštice [PDF 65 kB]24.6.200910.7.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 45 kB]29.4.200913.5.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Správa NP a CHKOŠ Vimperk [PDF 48 kB]29.4.200913.5.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ulice Pražská Vimperk [PDF 44 kB]27.4.200913.5.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Ján Čecho [PDF 32 kB]24.3.20098.4.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 35 kB]16.3.200931.3.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 35 kB]25.2.200912.3.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Dostavba splaškové kanalizace (Kvilda) [PDF 44 kB]30.1.200914.2.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 33 kB]29.1.200914.2.2009
Veřejná vyhláška - Povolení provedení vodního díla - ul. Sadová [PDF 63 kB]19.12.200831.12.2008
Povolení k nakládání s vodami - SAK spol. s r.o. [PDF 66 kB]16.12.200831.12.2008
Rekonstrukce Sadové ul. Ve Vimperku – kanalizační řad [PDF 44 kB]14.11.200829.11.2008
Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice [PDF 82 kB]12.11.200827.11.2008
Revitalizace Horského potoka II [PDF 48 kB]3.11.200818.11.2008
ZTV Stachy II. a III. etapa – kanalizace jednotná a vodovod [PDF 48 kB]3.11.200818.11.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - SAK spol. s r.o. [PDF 47 kB]29.10.200814.11.2008
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Město Vimperk [PDF 60 kB]15.10.200830.10.2008
Kanalizace a vodovod Dolany - Čkyně [PDF 69 kB]9.10.200824.10.2008
Povolení k provedení vodního díla - Vacov [PDF 66 kB]6.10.200821.10.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Stachy [PDF 45 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace Horského potoka II [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace a vodovod Dolany - Čkyně [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Město Vimperk [PDF 45 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Dolany - Čkyně [PDF 46 kB]5.9.200820.9.2008
Kanalizace Setěchovice - povolení k nakládání s vodami [PDF 87 kB]25.7.200810.8.2008
Provedení vodního díla - CONSTYL, a.s. [PDF 67 kB]16.7.200831.7.2008
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Město Vimperk [PDF 67 kB]27.6.200812.6.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace Setěchovice [PDF 48 kB]18.6.20083.7.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Rohanov [PDF 47 kB]12.6.200827.6.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - U Sloupů [PDF 47 kB]20.5.20086.6.2008
Psí útulek [PDF 1.68 MB]30.1.200829.2.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Lčovice [PDF 52 kB]24.1.200810.2.2008
Rozhodnutí o povolení provedení vodního díla - Borová Lada [PDF 72 kB]14.12.200729.12.2007
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Vimperk [PDF 162 kB]29.11.200713.12.2007
Uložení pokuty za správní delikt [PDF 49 kB]13.11.200728.11.2007
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada [PDF 50 kB]5.11.200720.11.2007
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vimperk, Hrabice – vodovod a kanalizace [PDF 211 kB]17.10.20072.11.2007
V e ř e j n á v y h l á š k a - kanalizace obec Zdíkov [PDF 112 kB]3.10.200719.10.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Zdíkov [PDF 96 kB]1.9.200715.9.2007
Státní rostlinolékařská správa - Upozornění [PDF 991 kB]21.6.200731.10.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - obec Bošice [PDF 105 kB]16.4.20073.5.2007
Jarní úklid [PDF 416 kB]4.4.200713.5.2007
Nařízení č.2/2007 - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích [PDF 1.93 MB]30.3.20075.5.2007
V e ř e j n á v y h l á š k a - Ski klub Šumava, Vimperk [PDF 146 kB]9.3.200724.3.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Vimperk, Vodník [PDF 101 kB]26.1.200712.2.2007
Oznámení pro veřejnost - Deratizace [PDF 68 kB]9.10.200630.11.2006
V e ř e j n á v y h l á š k a - provedení vodního díla obec Vimperk [PDF 179 kB]4.9.200620.9.2006
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - k.ú. Zálezly u Čkyně [PDF 92 kB]8.8.200623.8.2006
Povolení prodloužení kanalizačního řadu Svatá Maří veřejnou vyhláškou [PDF 120 kB]24.7.20068.8.2006
Plán péče PR Opolenec [PDF 1.37 MB]21.7.20067.8.2006
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Svatá Maří [PDF 101 kB]26.6.200610.7.2006
Městský úřad Vimperk a Státní rostlinolékařská správa vydávají upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. [PDF 75 kB]2.6.200631.10.2006
V e ř e j n á v y h l á š k a - Povolení Obci Lčovice [PDF 148 kB]24.4.20068.5.2006
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace Horského potoka [PDF 100 kB]14.4.200630.4.2006
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

2.11.2018

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2019 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Město Vimperk oznamuje všem právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které mají s městem Vimperk uzavřenu smlouvu o svozu a odstraňování odpadu podobného komunálnímu, ceny svozu na rok 2019 - nabízená cena je uvedena bez DPH a k uvedeným částkám bude připočítána sazba DPH v platné výši

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac les k neprofesionálnímu použití

1.10.2018

Použití přípravku Vaztac Aktiv k neprofesionálnímu použití

archív

Akce ve Vimperku