Odbor životního prostředí - archiv úřední desky

Dokument zveřejnění sejmutí
Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa LČR - Čj.: MUVPK-ŽP 12239/18-SIP [PDF 330 kB]13.4.201827.4.2018
Plakát rozšíření systému separace odpadů [PDF 262 kB]11.4.201811.7.2018
Opatření obecné povahy - Upřesnění souřadnic ochr. pásma VZ Masákova Lhota -Čj.: MUVPK-ŽP 7283/18-LAJ [PDF 359 kB]26.2.201812.3.2018
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů - Čj.: MUVPK-ŽP 4246/18-SIP [PDF 478 kB]9.2.201826.2.2018
Rozhodnutí - prodloužení st. povolení ZTV pro 19 RD na p.p.č. 29 a 30/1 v k.ú. Rohanov Čj.: MUVPK-ŽP 2997/18-LAJ [PDF 310 kB]25.1.20189.2.2018
Rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením - vod.a kanal. s ČOV Lčovice [PDF 312 kB]15.1.201830.1.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení termínu dokončení stavby ZTV pro 19 RD k.ú. Rohanov Čj.: MUVPK-ŽP 38574/17-LAJ [PDF 263 kB]22.12.20178.1.2018
OZV města Vimperk č. 6/2017 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem [PDF 101 kB]19.12.20172.1.2018
Oznámení - povolení změny stavby před dokončením - Vodovod a kanalizace v obci Lčovice [PDF 310 kB]18.12.20172.1.2018
Rozhodnutí - zákaz vstupu do lesa [PDF 903 kB]1.12.201718.12.2017
Zákaz vstupu do honitby Zelená Hora - Čj.: MUVPK-ŽP 32663/17-SIP [PDF 418 kB]20.11.20178.1.2018
Oznámení ceny svozu odpadu na rok 2018 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 120 kB]16.11.20171.12.2017
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů - Čj.: MUVPK-ŽP 33335/17-SIP [PDF 1.26 MB]10.11.20174.12.2017
Návrh opatření obecné povahy - změna souřadnic ochr. pásma VZ [PDF 267 kB]5.10.201720.10.2017
Oznámení - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Šumavské Hoštice [PDF 157 kB]20.9.20174.10.2017
Veřejná vyhláška - oznámení pro vlastníky lesa o možnosti převzetí separátu lesních hospodářských osnov ORP Vimperk s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 [PDF 129 kB]13.7.201728.7.2017
Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [PDF 76 kB]30.6.201731.7.2017
Deratizace na území města Vimperk proběhne v termínu od 20.5.2017 do 30.6.2017 [PDF 148 kB]18.5.201730.6.2017
Jarní úklid [PDF 389 kB]27.3.201723.4.2017
Lov na nehonebních pozemcích – prase divoké [PDF 126 kB]8.3.201731.7.2017
Rozhodnutí - dodatečné povolení vodovodu a kanalizace Zdíkov - Hadrmon [PDF 176 kB]10.2.201725.2.2017
Oznámení o zahájení SŘ "Výstavba kanalizace a vodovodu Zdíkov - Hadrmon" [PDF 267 kB]11.1.201726.1.2017
Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov - Rozhodnutí [PDF 188 kB]29.12.201613.1.2017
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – Dostavba kanalizace a vodovodu – Zdíkov [PDF 81 kB]16.11.20161.12.2016
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2017 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 112 kB]11.11.201625.11.2016
Deratizace - V termínu od 1.11.2016 do 10.12.2016 probíhá na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. [PDF 30 kB]31.10.201610.12.2016
Uznání honitby Horní Vltavice [PDF 1.97 MB]3.8.201618.8.2016
Uznání honitby Žlíbky [PDF 1.24 MB]3.8.201618.8.2016
Oznámení o zahájení řízení o registraci honebního společenstva Žlíbky a uznání společenstevní honitby „Žlíbky“ [PDF 74 kB]1.7.201618.7.2016
Oznámení o zahájení řízení o uznání vlastní honitby „Horní Vltavice“ [PDF 47 kB]1.7.201618.7.2016
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 - „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vimperk s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 [PDF 149 kB]20.11.20158.12.2015
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - "Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk" [PDF 307 kB]21.8.20159.9.2015
Veřejná vyhláška o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov ORP Vimperk [PDF 76 kB]6.8.201515.10.2015
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí [PDF 51 kB]26.5.201510.6.2015
V termínu od 10.5.2015 do 20.6.2015 bude probíhat na území města Vimperk deratizace. [PDF 30 kB]5.5.201520.6.2015
Veřejná vyhláška a rozhodnutí - Stachy – Kanalizace, ČOV a vodovod / Čj.: ŽP 3165/14-KUB [PDF 296 kB]23.3.20157.4.2015
Jarní uklid ve spádových obcích [PDF 365 kB]16.3.20153.5.2015
Usnesení - Přerušení řízení o odstranění stavby - č.j.: ŽP 3928/15-KUB [PDF 79 kB]26.2.201518.3.2015
Oznámení ozahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Stachy Čj.:ŽP 3163/15-KUB [PDF 212 kB]12.2.201526.2.2015
Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu - Čj.: ŽP 23567/14-KUB (Zdíkov) [PDF 89 kB]3.2.201517.2.2015
Veřejná vyhláška -změnu nedokončené stavby vodního díla nazvanou Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice Čj: ŽP 20889/14-KUB [PDF 81 kB]1.12.201415.12.2014
Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2015 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání [PDF 112 kB]13.11.201431.1.2015
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice [PDF 101 kB]24.10.20147.11.2014
V termínu od 20.10.2014 do 20.11.2014 probíhá na území města Vimperk deratizace. [PDF 30 kB]15.10.201420.11.2014
Město Vimperk vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle vnitřní směrnice č. 1/2014 -"Vimperk-ošetření dřevin-naléhavost 2/2014" [PDF 77 kB]9.6.20143.7.2014
Deratizace [PDF 30 kB]7.5.201420.6.2014
ZTV pro výstavbu 19 rodinných domů na par. č. 29 a 30/1 k.ú. Rohanov – vodovodní a kanalizační řad - ŽP 21782/13-KUB [PDF 83 kB]16.12.201330.12.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ZTV Rohanov Čj: ŽP 22664/13-KUB [PDF 81 kB]4.11.201319.11.2013
ODVOLÁNÍ – VÝZVA K VYJÁDŘENÍ - Kanalizace a ČOV Zdíkov (ČJ: ŽP 16938/13-KUB) [PDF 3.42 MB]15.8.201330.8.2013
Rozhodnutí - ČOV, kanalizace a vodovod Borová Lada (Č.j. ŽP 9384/13-KUB) [PDF 179 kB]18.7.20131.8.2013
Veřejná vyhláška - ČOV, kanalizace a vodovod Zdíkov (ŽP 9383/13-KUB) [PDF 470 kB]11.7.201326.7.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada (ŽP 10395/13-KUB)21.5.20134.6.2013
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kanalizace a ČOV Zdíkov (ŽP 9767/13-KUB) [PDF 174 kB]10.5.201328.5.2013
Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. [PDF 55 kB]12.7.201227.7.2012
Výzva k podání nabídky - „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 1/2012“ [PDF 71 kB]27.6.201216.7.2012
Státní rostlinolékařská správa - Upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [PDF 54 kB]13.7.201128.7.2011
Veřejná vyhláška - Kanalizace Dolany - ŽP 25419 /10-1988/10-KUB [PDF 128 kB]26.10.201010.11.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Oddílná splašková kanalizace Dolany / ŽP 27779 /10-1988/10-KUB [PDF 105 kB]22.9.20106.10.2010
Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice – změna stavby před jejím dokončením / ŽP 22237/10-1702/10-KUB [PDF 87 kB]21.9.20105.10.2010
Provedení vodního díla - Rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská Vimperk, ŽP 20790 /10-1622/10-KUB [PDF 128 kB]8.9.201024.9.2010
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Radhostický a Setěchovický potok, č.j.: ŽP 19786 /10-1612/10-KUB [PDF 117 kB]1.9.201016.9.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 78 kB]16.8.201031.8.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Radhostický a Setěchovický potok [PDF 96 kB]21.7.20105.8.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ulice Svornosti a Pivovarská Vimperk [PDF 105 kB]21.7.20105.8.2010
Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami - malá vodní elektrárna, Bořanovice u Vimperka [PDF 81 kB]14.6.201030.6.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Bořanovice u Vimperka [PDF 69 kB]5.5.201020.5.2010
Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami a provedení vodního díla - Tesco Stores ČR a.s. [PDF 122 kB]28.4.201013.5.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - SUPERMARKET TESCO, Vimperk [PDF 101 kB]11.3.201026.3.2010
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami - Retenční nádrž, Čábuze [PDF 107 kB]24.2.201010.3.2010
Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - vodovod, kanalizace a ČOV, Kvilda [PDF 119 kB]22.2.20108.3.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada / kanalizační a vodovodní řad [PDF 104 kB]17.2.20104.3.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Retenční nádrž-Čábuze [PDF 78 kB]18.1.20103.2.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ČOV Kvilda [PDF 106 kB]13.1.201028.1.2010
Prodloužení vodovodního řadu v Mladíkově, obec Vacov [PDF 88 kB]23.12.20097.1.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Mladíkov [PDF 45 kB]20.11.20094.12.2009
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Šumavské Hoštice [PDF 65 kB]24.6.200910.7.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 45 kB]29.4.200913.5.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Správa NP a CHKOŠ Vimperk [PDF 48 kB]29.4.200913.5.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ulice Pražská Vimperk [PDF 44 kB]27.4.200913.5.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Ján Čecho [PDF 32 kB]24.3.20098.4.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 35 kB]16.3.200931.3.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 35 kB]25.2.200912.3.2009
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Dostavba splaškové kanalizace (Kvilda) [PDF 44 kB]30.1.200914.2.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Fredericku Alexanderu Collier [PDF 33 kB]29.1.200914.2.2009
Veřejná vyhláška - Povolení provedení vodního díla - ul. Sadová [PDF 63 kB]19.12.200831.12.2008
Povolení k nakládání s vodami - SAK spol. s r.o. [PDF 66 kB]16.12.200831.12.2008
Rekonstrukce Sadové ul. Ve Vimperku – kanalizační řad [PDF 44 kB]14.11.200829.11.2008
Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice [PDF 82 kB]12.11.200827.11.2008
Revitalizace Horského potoka II [PDF 48 kB]3.11.200818.11.2008
ZTV Stachy II. a III. etapa – kanalizace jednotná a vodovod [PDF 48 kB]3.11.200818.11.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - SAK spol. s r.o. [PDF 47 kB]29.10.200814.11.2008
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Město Vimperk [PDF 60 kB]15.10.200830.10.2008
Kanalizace a vodovod Dolany - Čkyně [PDF 69 kB]9.10.200824.10.2008
Povolení k provedení vodního díla - Vacov [PDF 66 kB]6.10.200821.10.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Šumavské Hoštice [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Stachy [PDF 45 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace Horského potoka II [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Město Vimperk [PDF 45 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace a vodovod Dolany - Čkyně [PDF 46 kB]12.9.200827.9.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Dolany - Čkyně [PDF 46 kB]5.9.200820.9.2008
Kanalizace Setěchovice - povolení k nakládání s vodami [PDF 87 kB]25.7.200810.8.2008
Provedení vodního díla - CONSTYL, a.s. [PDF 67 kB]16.7.200831.7.2008
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Město Vimperk [PDF 67 kB]27.6.200812.6.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kanalizace Setěchovice [PDF 48 kB]18.6.20083.7.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Rohanov [PDF 47 kB]12.6.200827.6.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - U Sloupů [PDF 47 kB]20.5.20086.6.2008
Psí útulek [PDF 1.68 MB]30.1.200829.2.2008
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Lčovice [PDF 52 kB]24.1.200810.2.2008
Rozhodnutí o povolení provedení vodního díla - Borová Lada [PDF 72 kB]14.12.200729.12.2007
Rozhodnutí o provedení vodního díla - Vimperk [PDF 162 kB]29.11.200713.12.2007
Uložení pokuty za správní delikt [PDF 49 kB]13.11.200728.11.2007
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Borová Lada [PDF 50 kB]5.11.200720.11.2007
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vimperk, Hrabice – vodovod a kanalizace [PDF 211 kB]17.10.20072.11.2007
V e ř e j n á v y h l á š k a - kanalizace obec Zdíkov [PDF 112 kB]3.10.200719.10.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Zdíkov [PDF 96 kB]1.9.200715.9.2007
Státní rostlinolékařská správa - Upozornění [PDF 991 kB]21.6.200731.10.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - obec Bošice [PDF 105 kB]16.4.20073.5.2007
Jarní úklid [PDF 416 kB]4.4.200713.5.2007
Nařízení č.2/2007 - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích [PDF 1.93 MB]30.3.20075.5.2007
V e ř e j n á v y h l á š k a - Ski klub Šumava, Vimperk [PDF 146 kB]9.3.200724.3.2007
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Vimperk, Vodník [PDF 101 kB]26.1.200712.2.2007
Oznámení pro veřejnost - Deratizace [PDF 68 kB]9.10.200630.11.2006
V e ř e j n á v y h l á š k a - provedení vodního díla obec Vimperk [PDF 179 kB]4.9.200620.9.2006
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - k.ú. Zálezly u Čkyně [PDF 92 kB]8.8.200623.8.2006
Povolení prodloužení kanalizačního řadu Svatá Maří veřejnou vyhláškou [PDF 120 kB]24.7.20068.8.2006
Plán péče PR Opolenec [PDF 1.37 MB]21.7.20067.8.2006
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Svatá Maří [PDF 101 kB]26.6.200610.7.2006
Městský úřad Vimperk a Státní rostlinolékařská správa vydávají upozornění na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. [PDF 75 kB]2.6.200631.10.2006
V e ř e j n á v y h l á š k a - Povolení Obci Lčovice [PDF 148 kB]24.4.20068.5.2006
O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení - Revitalizace Horského potoka [PDF 100 kB]14.4.200630.4.2006
Národní park a CHKO Šumava Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

13.4.2018

Kam se ztratily kontejnery na tříděný odpad

Možná jste se vypravili do ulice Kaplířova (u MP) vzorně odložit tříděný odpad a na místě jste zjistili, že tam kontejnery nejsou. Já doufám, že jste na místě našli ceduli, která Vám ukázala, kde kontejnery najdete.

10.4.2018

KOMPOSTÉRY ZAHRÁDKÁŘI POZOR!

21.3.2018

Máte zájem o kompostér? POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

archív

Akce ve Vimperku