Banner ROP

Areál vodních sportů Vimperk

V roce 2013 obdrželo město Vimperk rozhodnutí o přidělení dotace z ROP Jihozápad na realizaci I.etapy výstavby areálu vodních sportů Vimperk. Přidělená dotace umožní vybudování venkovního bazénu s nezbytným technologickým zázemím a prvky, které poskytnou možnost v případných dalších etapách dobudovat areál do podoby klasického krytého bazénu.

Fyzická realizace stavby, jejíž náklady budou činit cca 36 mil. Kč, byla zahájena 1.3.2014. Zhotovitelem stavby je stavební firma ALDAST, spol. s r.o. Strakonice. V současnosti jsou dokončeny zemní práce spojené se založením stavby, je vybudována hlavní základová deska a probíhají betonářské práce svislých konstrukcí obvodových stěn a ostatních nosných konstrukcí. V oblasti provádění veškerých stavebních prací je dodržován stanovený časový harmonogram a vše tedy nasvědčuje tomu, že stavba bude dokončena podle všech předpokladů a uzavřené smlouvy o dílo do 31.08.2014.

Bez finanční pomoci ROP Jihozápad, která představuje částku 27,119 mil Kč, by město Vimperk nebylo schopno projekt zrealizovat. S přihlédnutím ke skutečnosti, že původní venkovní bazény neodpovídaly díky svému havarijnímu stavu současným požadavkům na provozování obdobných zařízení a jejich provoz by musel být uzavřen, bylo získání dotace z Evropské unie jedinou příležitostí pro to, jak zachovat existenci bazénu – venkovního koupaliště ve Vimperku. Realizace I. Etapy projektu Areál vodních sportů Vimperk zvýší užitný standard tohoto veřejného zařízení a stane se dobrou výchozí pozicí pro eventuální konečný cíl projektu – krytý bazén ve Vimperku.

 

 

Ve Vimperku 9.6.2014

 

Marcela Kobrová

referentka odboru investic a údržby města Vimperk

Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku