Atmosféra u vody je víc, než úlovek, říkají vimperští rybáři

V polovině dubna začala pstruhová sezóna. Pro všechny vyznavače Petrova cechu s patřičnou povolenkou se od jara do pozdního léta nabízí možnost lovit lososovité ryby v revírech k tomu určených. A to je prý nádherná rybařina! Své o tom vědí i Jiří Fiala a Jiří Šimek, současný a bývalý předseda místní organizace Českého rybářského svazu ve Vimperku. Letos zdejší rybáři oslaví 65 let od založení své organizace v našem městě.

„Rybolov, to je až takové finále, pro mě je důležitá sounáležitost s přírodou, pracovat pro ni a chránit ji. Už jako dítě jsem to takhle vnímal. S přírodou jsme tenkrát vyrůstali mnohem více než dnešní děti,“ říká Jiří Šimek. Jeho kolega Jiří Fiala ho doplňuje: „Mně stačí ten pocit, když přijdu ještě za ranní mlhy k rybníku, to ticho. Pak vysvitne sluníčko a hladina se třpytí. To je krása. Potom ani nevadí, když neberou.“

V současné přetechnizované a zrychlené době je sportovní rybolov stále oblíbenou formou aktivního odpočinku. Podle údajů Českého rybářského svazu zájem o tuto zážitkovou činnost celosvětově stoupá. V Čechách a na Moravě patří rybaření mezi velmi populární koníčky. Registrovaných rybářů je tu více než 300 tisíc. Místní organizace ve Vimperku má v současnosti kolem šesti stovek členů. Potěšitelné je, že se zde rybářskému sportu věnuje také přes stovku dětí.

„Máme celkem šest rybářských kroužků a nesmírně obětavé vedoucí, kteří to s dětmi výborně umí a věnují jim spoustu svého času. Někde už je to záležitost, která se dědí z otce na syna,“ říká Jiří Šimek. Místní organizace si za dobu své existence připsala i řadu úspěchů v rybářském sportu. Tím největším z poslední doby je účast Vojty Vavrušky v juniorském reprezentačním týmu ČR na Mistrovství světa v Polsku.

Místní rybáři pravidelně pořádají Rybářské dny pro děti i dospělé, rybářský ples a s nejmladšími členy se zúčastňují soutěže Zlatá udice. K jejich činnosti samozřejmě patří péče o svěřené (většinou pronajaté) revíry. To je 9 hektarů rybníků.  Dospělí členové by pravidelně měli odpracovat osm brigádnických hodin, případně je finančně nahradit. „Pracovní povinnost neplatí pro ženy, důchodce a zdravotně hendikepované,“ vysvětluje Jiří Fiala. „Jde hlavně o úklid kolem rybníků, sečení trávy nebo drobné opravy na naší budově.“

Chcete-li se stát rybářem, stačí, když úspěšně absolvujete školení a závěrečné zkoušky. Pak si můžete koupit rybářský lístek a povolenku k lovu. K tomu, abyste mohli chytat ryby, nemusíte být registrovaným členem svazu. Od příštího roku bude možné vyzkoušet si krátkodobě rybaření i bez přípravné procedury.

Většina ryb v revírech je z umělých líhní. I když na rybářskou povolenku je možné nachytat až 50 ryb, současný i bývalý předseda vimperských rybářů jsou spíše vyznavači metody „chyť a pusť“. „Já mám za rok tak sedm úlovků,“ říká Jiří Fiala. „Tak to máš o jeden méně než já,“ směje se jeho starší kolega. Letos osmdesátiletý Jiří Šimek chytil první rybu ve čtyřech letech. V potoce a přímo do rukou. „Maminka mi tenkrát toho pstroužka upekla. To byla nejlepší ryba, jakou jsem kdy jedl.“ I když oba rybaří především pro příjemný zážitek u vody, ryby jim chutnají a umí je připravit. „Hlavně nemá cenu experimentovat,“ radí Jiří Fiala. „Nejlepší je ryba na másle. Osolit, přidat kmín, bylinky a nemá chybu.“ Pokud si chceme pochutnat, máme prý zkusit candáta, okouna nebo mníka. Jiří Šimek kdysi jednoho pořádného mníka ulovil. Měl 64 cm. Mezi jeho trofejní úlovky patří i dvoukilový úhoř. Největší rybou Jiřího Fialy byla 82 centimetrů dlouhá štika.

Říká se, že čas strávený na rybách se do délky života nepočítá. A tak k letošním pětašedesátinám jejich organizace přejeme vimperským rybářům hodně pěkných hodin u vody.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku