Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk

Dne 23.02.2012 (čtvrtek) bude částečně omezen provoz všech odborů Městského úřadu Vimperk na všech budovách (Steinbrenerova 6, Náměstí 8,  TKB Nad Stadionem 199, Kaplířova 65 a TIS Svornosti 42). Omezení bude spočívat v nefunkčnosti telefonického spojení (pouze pevné linky), nefunkčnosti internetu, nefunkčnosti e-mailové pošty, nefunkčnosti CZECH Pointu a nefunkčnosti síťových softwarových aplikací, z čehož vyplývá nemožnost poskytnutí většiny úředních úkonů spojených s centrálními systémy veřejné správy.

Důvodem tohoto omezení je realizace propojení informačního systému všech budov úřadu pomocí optického kabelu, což v budoucnu přinese jednak finanční úspory v oblasti internetu, úspory v oblastech dalšího budoucího rozvoje informačních sítí úřadu a možnosti snížení počtu některých jednotlivých aplikací a dále zvýšení rychlosti a zkvalitnění přenosu dat v celém informačním systému úřadu.

Samotné práce na přepojení začnou již 22.02.2012 (středa) po 17,00 a budou pokračovat do druhého dne, kdy předpokládáme, že během tohoto dne budou postupně nabíhat do provozu veškeré aplikace, které musely být z důvodu přepojení odstaveny. Tuto částečnou výluku nebylo možno z pracovních a technických důvodů realizovat ve dnech pracovního klidu.

Přesto, že nebude uzavřen žádný odbor městského úřadu, doporučujeme veřejnosti, aby návštěva úřadu byla pokud možno vykonána mimo tento den, protože by více než pravděpodobně docházelo k tomu, že zaměstnanci úřadu nebudou moci většinu správních i jiných úkonů provést.

Omlouváme se veřejnosti za možné komplikace a děkujeme za pochopení nastalé situace.

 

Za Městský úřad Vimperk, Zdeněk Ženíšek, tajemník

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku