Červená tečka.

Možná jste si při procházce městem všimli, že na některých stromech se ve spodní části kmene objevila červená tečka. Možná jste se podívali na vedlejší strom a tam byla tečka modrá, bílá nebo žlutá. Co to znamená? Mohu Vás uklidnit – nejedná se o žádnou novou hru ani si nikdo z nudy nečmárá po stromech. To jen já. Pokusím se Vám vysvětlit, co tečky znamenají.

V roce 2010 nechal odbor životního prostředí zpracovat inventarizaci a hodnocení stromů ve městě. Zaevidováno bylo téměř 900 stromů uvnitř města. Důvodem zpracování tohoto dokumentu byla snaha dostat stromy tzv. pod kontrolu a zajistit jejich pravidelnou a evidovanou kontrolu a údržbu, a to jednak z důvodu péče o strom, ale také z důvodu bezpečnosti. Každý strom byl změřen, byl popsán jeho zdravotní stav, vitalita, provozní bezpečnost a řada dalších parametrů. Zároveň byla pořízena fotografie a tyto informace byly převedeny formou pasportu do městského mapového informačního systému.

Součástí inventarizace bylo i sestavení plánu péče o tyto stromy. U každého stromu byl navržen způsob ošetření a také tzv. naléhavost - jednoduše řečeno co a kdy se má s daným stromem udělat. Předpokladem plánu je, že ke každému stromu se vracíme vždy po 5 až 6 letech. Z uvedeného vyplývá, že se k některým stromům dostáváme již podruhé a tak na stromech můžete nalézt dvě různě barevné tečky. Tento systém má i další velkou výhodu – pomocí informačního systému si zjistíme, které stromy jsou určeny v letošním roce k ošetření a na základě toho připravíme výběrové řízení a vybereme firmu na jejich ošetření. Nutným podkladem pro výběrové řízení je i označení stromů určených k ošetření v terénu. A tak letos najdete červené tečky na 98 stromech.

 

Vimperské aleje 

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

Národní park a CHKO Šumava Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

13.12.2017

VIMPERÁCI GRATULUJEME A DĚKUJEME. ZVÍTĚZILI JSTE!

Umístili jste se na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2017“

3.11.2017

Nabídka kompostérů

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l. Předpokládaný termín jejich dodání je listopad – prosinec 2017.

15.9.2017

Upozornení na pozastavení těžby dříví

Ministerstvo vydalo návrh opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

archív

Akce ve Vimperku