Plán odběrů krve [PDF 122 kB]

Vážení dárci krve, muzikanti a hudební fanoušci,  posílám Vám malou výzvu a prosím o její šíření dále:

 "Milí muzikanti, napadla mě jedna věc: co takhle udělat společně něco  viditelného, prospěšného? Tím neříkám, že nic takového neděláte :-) Ale  co jít hromadně darovat krev? Dárcovství krve je jedna z věcí, u které  si můžete říct "zachránil jsem někomu život", navíc lze využít zdarma  autobus z PT.  Samozřejmě nehrající fanoušci jsou velmi velmi vítáni  také.

 Autobus zdarma jede v úterý 17.9. v 7:00 z Malého náměstí v  Prachaticích.

 Nenechte se zastínit hokejisty :-) "

 

 Výzvu najdete také na Facebooku

  

 Děkuji a těším se na viděnou,

 Zuzana Pelikánová

 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice  Nemocniční 204, 383 01 Prachatice

 Tel.: 724 367 840, 602 144 264

 Skype: os.cck.prachatice

 E-mail: prachatice@cervenykriz.eu

 Web: www.cervenykriz.eu/prachatice

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku