Datum stránky: 18.5.2015

Český systém kvality služeb

Referentka Turistického informačního střediska Vimperk a pracovnice Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk se v minulém týdnu zúčastnily školení, které pořádala Kancelář destinačního managementu PRO Šumavsko společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Cílem školení v rámci Českého systému kvality služeb (ČSKS) bylo poskytnutí kompletních informací o možnosti zapojení se do procesu certifikace a následném získání značky kvality „Q“. Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, jehož cílem je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizaci.

Prvním krokem pro udělení značky kvality „Q“ pro organizaci bylo získání certifikátu Trenéra kvality, který obdržely obě účastnice školení. Druhým krokem je podání žádosti o certifikaci, k čemuž je oprávněn pouze Trenér kvality. Úspěšné organizace poté získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku kvality „Q“.

Petra Hrušková, Lenka Švecová

Foto: Petra Hrušková

Český systém kvality služeb

Aktuality

18.1.2019

Senior bez nehod

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů pokračoval ve středu 16. ledna přednáškou z projektu „Senior bez nehod“.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město