Datum stránky: 7.4.2016

Chcete svézt bioodpad?

Žádáme občany, pokud by chtěli svézt bioodpad ze svých zahrádek, ať se mezi sebou v ulici domluví, abychom do stejné ulice nemuseli přistavovat kontejner vícekrát,  a zavolají na tato telefonní čísla:  388 402 229, 602 527 070, Marie Hejlková,odbor ŽP. V tomto případěbude přistaven kontejner zdarma. Na základě této  domluvy v určených termínech, nejpozději však do 15.05.2016, přistavíme  do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží  bioodpad ze zahrádek: listí, suchou trávu, ořezané větve, přebytky zahradních kompostů. Pokud si kontejner objedná jednotlivec, bude muset jeho přistavení a odvoz zaplatit Městským službám

Dále je možno k zahrádkářským koloniím osadit na žádost většího počtu občanů  velkoobjemové kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby.

Pokud byste z vlastní iniciativy uklízeli na městských pozemcích, za což Vám velmi děkujeme, můžete volat na objednání odvozu přímo na toto telefonní číslo: 606 664 949, Ing. Jan Král – Městské služby Vimperk s.r.o.

Aby tyto služby mohly být i nadále poskytovány,  udržujte, prosím,  čistotu bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).

Na závěr bychom Vám ještě chtěli připomenout, že bioodpad si můžete rovněž odvézt sami na Kompostárnu Vimperk, která je pro veřejnost v provozu od 1.dubna. Bližší informace naleznete na  www.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, OŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku