Občanské sdružení Stanislavy Chumanové o.s.

Počátkem června se sešli ve vimperské restauraci Lotte ke svému druhému jednání členové Občanského sdružení Stanislavy Chumanové.

Věra Vávrová představila nové členy sdružení a hned započala diskuzi. Debatovalo se například o stanovení vstupního finančního příspěvku, nakonec však bylo dohodnuto, že nebude určen žádný konkrétní příspěvek a je svobodnou vůlí každého člena, jakou částku přispěje na činnost sdružení.

logo chumanova

Se stavem financí sdružení na účtu seznámila přítomné Jitka Bošková.

Dalším bodem programu bylo představení nového loga sdružení s vysvětlujícím komentářem. Všichni přítomní velmi ocenili nápad na logo a jeho grafické provedení a bylo dohodnuto, že logo bude používáno v hlavičce dopisů sdružení, na webu apod.

Členové sdružení se na schůzce také dohodli, že budou rozeslány dopisy vimperským podnikatelům pro získání finanční podpory na činnost sdružení a každý člen si do příští schůzky připraví návrhy na konkrétní projekty.

Dále se domluvilo, že v Radě města Vimperk bude projednán návrh na pojmenování fontány v parku po Stanislavě Chumanové. Navíc budou osloveni ředitelé škol s prosbou o vytipování konkrétních dětí, které by mohly být podporovány občanským sdružením.

Hana Šimková,
členka sdružení

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové o.s.

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Vimperských novin jsem Vás informovala o úmyslu a rozhodnutí založit Občanské sdružení Stanislavy Chumanové. Nyní Vám chci s potěšením oznámit, že toto sdružení bylo 5. března 2008 zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. Registrace a schválení jeho stanov je ale jen začátek, za nímž má následovat dlouhá a především smysluplná práce a činnost Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Dnes Vám předkládáme jeho stanovy, podle kterých chceme pracovat a jejichž zásady hodláme dodržovat. Smyslem a hlavní náplní existence sdružení bude pomoc talentovaným a potřebným obyvatelům Vimperska. Touto činností chceme zachovat a udržovat při životě odkaz první vimperské starostky Stanislavy Chumanové a dělat to, co v životě dělala i ona. Být s místními lidmi, sledovat jejich potřeby a touhy a pomáhat jim s jejich uskutečněním.

Pomoci a zúčastnit se můžeme skutečně všichni. Peněžní dary Sdružení můžete posílat na jeho účet, který má číslo 27-7823390427/0100. Chcete-li se stát členy Sdružení, přihlaste se prostřednictvím kohokoli, kdo už je jeho členem. Seznam současných členů sdružení je uveden v závěru stanov. Tiskopis přihlášky je připojen k tomuto článku a bude též uveřejněn na stránkách města Vimperk.

Věřím, že se nám prostřednictvím Občanského sdružení Stanislavy Chumanové podaří dělat radost Stáně, všem, kteří ji znali a nakonec i těm, kteří se s ní prostřednictvím jeho činností teprve seznámí.

Věra Vávrová

Přihláška za člena občanského sdružení Stanislavy Chumanové

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Vážení občané Vimperka a okolí, vážení zastupitelé,

obracím se na vás s výzvou nebo prosbou, abyste se připojili k mému rozhodnutí založit Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, první starostky města Vimperka. Možná vás napadá, jak jsem na to přišla. Paní Veronika Čermáková z Odboru vnitřních věcí našeho městského úřadu mi zavolala, abych si vyzvedla peníze, jako svou odměnu za práci v Zastupitelstvu. Z časových důvodů jsem v něm nikdy nechtěla být. V komunálních volbách jsem vždy kandidovala proto, abych podpořila Stáňu coby budoucí starostku. Každou svou kandidaturou jsem také sledovala záměr, aby se do čela města postavili lidé, kterým jde pouze o dobro Vimperka a jeho okolí, a kteří tomu nepředřadí své vlastní zájmy.

Členkou Městského zastupitelstva jsem se rozhodla stát až po hrozné zprávě o Stánině smrti a po tom, co mně Pavel Dvořák zavolal, že bychom měli dokončit, co Stáňa začala.

chumanova

Shodou okolností jsem byla v té době sama v nemocnici.

S těmi penězi, které nejsou nijak velké, jsem nepočítala a proto je chci měsíčně zasílat na k tomu založený zvláštní účet. Toto konto bude základem Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Obracím se na zastupitele Vimperka, s prosbou, aby se ke mně připojili ti, kteří tuto částku mohou postrádat.

V budoucnosti se k této naší společné aktivitě jistě připojí i další podnikatelé a všichni,kteří budou chtít. Mám představu, že vždy koncem roku bude nashromážděná částka veřejně rozdělena a informováno bude jak Zastupitelstvo, tak veřejnost prostřednictvím tisku. Získané prostředky budou použity pro Vimperk, nebo občany Vimperska.

Jak konkrétně – to společně rozhodneme. Cílem by měli být oblasti školství, vzdělávání, podpory mladých a talentovaných obyvatel Vimperka nebo těch, kterým nikdo jiný nepomůže a oni sami pomoc nutně potřebují.

Zase může zaznít otázka proč ? Sama vím, že Stáňa byla normální člověk se vším všudy. Znala jsem ji již od dětství. Byla emocionální, vzteklá, hádaly jsme se, ale byla obětavá, přímá – byla opravdu člověkem. Tedy tím, koho si v tom dobrém umíme pod slovem člověk všichni představit. Žila především pro svou práci, Vimperk a ostatní lidi. Byla všude kolem nás, i když jsme si to neuvědomovali, a proto si zaslouží, aby se na ní nezapomnělo a nějak tu zůstala napořád.

Děkuji Vám.

S úctou ke všem lidem, kteří jsou lidmi
Věra Vávrová st.


Stanovy Občanského sdružení Stanislavy Chumanové o.s. [PDF 47 kB]

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku