Datum stránky: 8.10.2014

Co se děje pod Lidlem?

 

Mnozí z Vás jste při procházce okolo březového parčíku u řeky Volyňky pod  obchodním domem Lidl zaznamenali příjemnou změnu – v parčíku se objevil nádherný dřevěný můstek a dvě lavice ve tvaru kříže. Myšlenka na oživení tohoto prostoru vznikla u Městských lesů s.r.o., konkrétně u jejich jednatele pana Hlavy. Cílem je vytvořit pro vimperáky a návštěvníky města Vimperk další příjemné místo pro zastavení a odpočinutí. Můstek není umístěn náhodou, ale využívá stávající terénní prohlubeň, která bude naplněna vodou. Po vydání stavebního povolení bude vybudována elektropřípojka a dřevěné prvky budou nasvíceny. V souvislosti s „Alejí absolventů“ v sousedství tu vzniká místo, které Vás jistě zaujme a potěší.

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

Lidl 1

Lidl 2

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku