Datum stránky: 31.8.2011

 

Co se děje v parku?

Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení".

Město Vimperk v grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka předpokládaných nákladů se pohybuje okolo 140.000,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že byla jako jediná možnost pro tento projekt vybrána stávající asfaltová plocha v parku vedle Základní školy TGM (hlavně z finančních důvodů  neboť budování nové zpevněné plochy  nebylo možné z tohoto grantu financovat a financování z rozpočtu města by bylo vzhledem k vysokým nákladům  nereálné), nebude dopravní hřiště osazeno značkami nastálo. Základní škola tuto plochu využívá pro různé aktivity, např. sportovní činnost, mažoretky, ... a proto bude mít hřiště značky mobilní. Aby ovšem dopravní hřiště sloužilo svému účelu pro širokou veřejnost i  v době, kdy budou svislé dopravní značky odstraněny, bude mít hřiště dopravní značení také vodorovné.

Dnem 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku", které by mělo být hotovo do 30.9.2011. Nejprve se  rozkreslí rozvržení a poloha dopravního hřiště. Dále budou pokračovat práce na svislém dopravním značení, kdy se vyhloubí jámy a zabetonují patky, které budou v úrovni okolního terénu. Do těchto patek se budou osazovat svislé dopravní značky a po jejich vyjmutí se patky zakryjí tak, aby nebránily ostatním aktivitám. Dále se bude pokračovat na finální úpravě hřiště - nastříká se vodorovné dopravní značení. A pak již děti hurá.

Plocha asfaltového hřiště nebude využitá celá, ale pouze část. Na zbývající části zůstává plocha pro budoucí sportovní hřiště.

 Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

 

 

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti

Fotografie k článku - Co se děje na hřišti 2

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku