Datum stránky: 29.3.2012

Den učitelů ve Vimperku

Ve Vimperku se dne 28.března na pozvání Města Vimperk sešli pedagogičtí pracovníci regionu u  příležitosti Dne učitelů a  420. výročí narození Jana Ámose Komenského.

Účastníky setkání přivítal starosta Vimperka Ing. Bohumil Petrášek a pozdravily Dr. Jana Krejsová, krajská radní pro školství a místostarostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová.Cílem setkání bylo nejen připomenutí si významného dne ale i ocenění navržených pedagogů za celoživotní či dlouhodobý podíl na výchově a vzdělávání našich dětí.

Součástí byl i kulturní program , o který se postarali žáci základní školy, základní umělecké školy a gymnázia a střední odborné školy ekonomické ve Vimperku.Ocenění z rukou představitelů města a kraje poté převzali Jitka Martanová z DDM Vimperk,Ivona Remešová, Václava Indrová a Jaromíra Dědová ze ZŠ Čkyně, Hana Schwambergerová z MŠ, Iva Karasová a Václav Jakš ze ZŠ Vimperk, Alena Černá ze ZŠ a MŠ Borová Lada, Jaroslava Kotlíková ze ZŠ parktické a Ludmila Jandová z gymnázia a SOŠ ekonomické ve Vimperku,

Blanka Koubová  ze ZŠ a Hana Fleischmannová z MŠ v Šumavských Hošticích.

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Den učitelů 2012

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku