Datum stránky: 31.3.2016

Den učitelů ve Vimperku

Pamětní list, knihu a květinu z rukou vimperské starostky Ing. Jaroslavy Martanové a člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. Pavla Dvořáka převzalo ve středu 30. března celkem 15 bývalých i současných pedagogů z Vimperska. Z důvodu nemoci se z předávání ocenění omluvila předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová, která se každoročně účastní nejen s přáním pro pedagogy, ale i s hodnotnými dárky Jihočeského kraje. I přes její neúčast však dárky zajistila, takže ani letos nebyli ocenění o tyto dárky ochuzeni.

Ocenění níže uvedeným pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v  České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost byli oceněni:

Ing. Jaroslava Jandová ze ZŠ Smetanova Vimperk,

Stanislava Kučová zMŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Jan Malý zeZŠ Smetanova Vimperk,

Mgr. Jaroslava Nováková ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Zdeněk Říha zeZŠ Smetanova Vimperk,

Jaroslava Voldřichová ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy.

Za významné výsledky v pedagogické činnosti byli oceněni:

Mgr. Josef Bejček ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Alena Braunová ze ZŠ a MŠ Borová Lada,

Mgr. Věra Česánková ze ZŠ a MŠ Čkyně,

Mgr. Tomáš Daněk z G a SOŠe Vimperk,

Mgr. Dagmar Daňková ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Josef Mach ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Jaroslava Panská ze ZŠ, ŽUŠ a MŠ Stachy,

Věra Randáková ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy,

Mgr. Alžběta Rückerová ze ZŠ T. G. M. Vimperk.

 

Za kulturní program Dne učitelů děkujeme žákům - vítězům soutěží Základní umělecké školy Vimperk pod vedením učitelů Tomáše Rožbouda, Petra Staňka, Mgr. Pavla Vališe a Mgr. Petry Vališové.

 

Ať už učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga, prostě všem pedagogům přejeme hodné děti, žáky, studenty, odpovědné rodiče, vstřícnou společnost, která si uvědomuje, že povolání učitele s sebou nese velkou zodpovědnost pro výchovu a vzdělávání dalších generací a v souvislosti se změnami, které má v současné době školství před sebou (inkluze, kariérní systém, atd. ) vám přejeme takovou vládu, pro kterou se školství skutečně stane prioritou a vy, pedagogové, budete lépe odměňováni za svůj individuální přístup ke každému dítěti, žáčkovi či studentovi, za rozvíjení jejich talentu a nadání a hlavně za vysokou flexibilitu, bez které by učitel nemohl být učitelem. 

 

Text: Eva Hervertová, Odbor školství, kultury a CR

Foto: Lenka Švecová

 

Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016
Den učitelů ve Vimperku 2016

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku