Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

Na základě upozornění občanů Vimperka řešil Městský úřad ve Vimperku situaci, ke které došlo v třídírně odpadů firmy Jihosepar ve Špidrově ulici. „Občané Vimperka nás upozornili, že tam není vše úplně v pořádku a požádali nás o kontrolu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Na základě podnětu občanů svolal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk jednání na místě samém. Za účasti majitel provozovny, zástupce stavebního úřadu ve Vimperku, zástupce Hasičského záchranného sboru z Prachatic, zástupce Krajské hygienické služby, zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk a nakonec zástupce Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z výsledku šetření vyplynulo, že zpevněné plochy v areálu provozovny třídírny odpadu Jihosepar, a. s. jsou užívány jako plochy skladovací, což je dle názoru stavebního úřadu Vimperk v rozporu s ověřenou projektovou dokumentací a kolaudačním souhlasem.

Příčinou toho jsou dle vysvětlení majitele provozovny problémy se zajištěním dostatečného počtu pracovníků na třídicí lince, čímž došlo k nahromadění neroztříděných plastových obalů mimo provozní budovy. „Majitel provozovny byl stavebním úřadem vyzván k uvedení provozovny do souladu s uvedenými dokumenty ve lhůtě do konce srpna letošního roku,“ uvedl Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Jihosepar

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku