DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO INZERENTY

Příjem inzerce:

Příjem inzerce pouze do data uzávěrky novin.

Forma příjmu:

a) vyplněním objednávky inzerce buď v kancelářky starostky u sl Hercikové nebo na odboru školství, kultury a cestovního ruchu u pí Kantoříkové,

b) elektronicky zaslat na adresu: inzercevn@mesto.vimperk.cz vyplněný formulář objednávky, který je ke stažení na této stránce. Potvrzení o přijetí bude oznámeno elektronickou formou. Bez tohoto oznámení nebude brán inzerát jako přijatý.

Forma inzerátů:

graficky zpracovaný ve formátech PDF, EPS, JPG, TIFF, AI - text musí být převeden na křivky, Corel verze 9 - text musí být převeden na křivky.

Soubory Word a Excel lze akceptovat pouze v případě domluvy a následné autorizaci. V případě grafického zpracování redakcí je nutné inzeráty autorizovat do domluveného data.

Forma úhrady inzerce:

a)na základě vyplněné objednávky inzerce Vám na finančním odboru (pí Navrátilová, sl.Janoudová) vystaví fakturu, kterou je třeba uhradit do 2 dnů od závěrky Vimperských novin. Pokud do tohoto data nebude faktura uhrazena, nelze inzerát zveřejnit.

b)na základě vyplněné objednávky lze inzerci na finančním odboru uhradit i v hotovosti.

Tento postup je platný od ledna 2006.

Redakční rada Vimperských novin.

Objednávku placené inzerce ve Vimperských novinách lze stáhnout zde.

Formát inzerce

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku