Festival NaturVision 2013 je minulostí

V pátek 20. září 2013 byl galavečerem zakončen již 12. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.

Festival se konal od 17. do 20. září ve vimperském Městském kulturním středisku. Celkem třináct filmů bylo rozděleno do dvou promítacích bloků. Dopolední bloky byly určeny pro školy nejen z Vimperska, ale i širokého okolí. Odpolední pak byly volně přístupné všem milovníkům krásných filmů o zvířatech a přírodě.

Letošní ročník festivalu navštívilo přes 1.000 diváků, což svědčí o oblibě tohoto festivalu. Velice nás také potěšilo, že byly využívány volné vstupenky, které děti obdržely jako bonus při dopoledním promítání.

Galavečer proběhl, jak již bylo zmíněno, v pátek 20. září v Městském kulturním středisku. Součástí programu bylo několik zajímavých rozhovorů, předání cen vítězům dětské výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata" a na závěr byl promítnut film „Cesty zebřích stád", který v rámci německé části festivalu obdržel cenu za nejlepší kameru. O hudební doprovod se postaralo trio ve složení Pavel Vališ, Martin Vališ a Jan Kopf a role moderátora se ujal Roman Anděl, který celým večerem provedl s vtipem a grácií.

V letošním roce se uskutečnil již 6. ročník oblíbené dětské výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata". Téma letošního ročníku bylo „Savci". Do soutěže bylo zasláno celkem 320 obrázků z 23 škol. Z těchto obrázků jich odborná porota ve složení Jiřina Fleischmannová, Vendula Slepičková, Jitka Přibylová a Jan Děd vybrala celkem 40, které byly po celou dobu festivalu vystaveny v MěKS Vimperk. Ze 40 nejlepších jich poté bylo vybráno 10, jejichž autoři byli v rámci galavečera oceněni. Celkovou vítězkou se stala dvanáctiletá Lucie Matheislová, která z rukou zástupkyně „Sdružení Stanislavy Chumanové" paní Věry Vávrové převzala cenu, kterou sdružení uděluje celkovému vítězi již od samého počátku této soutěže.

Tímto děkujeme všem spolupracovníků, partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci by se festival neuskutečnil.

Dvanáctý ročník festivalu je již skutečně minulostí, těšme se proto společně na další třináctý, který se uskuteční na podzim příštího roku.

 

Lenka Švecová, Odbor ŠKaCR

foto: L. Drenčeni 

 

NV

nv 13 2

nv 13 3

nv 13 4

nv 13 5

nv 13 6

nv 13 7

 

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku