Areál zdraví -  park pro seniory

předán veřejnosti.

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové se v letošním roce rozhodlo pro vybudování Areálu zdraví ve Sklářské ulici, u budoucího domu s pečovatelskou službou. Areál zdraví se cvičebními prvky mělo v úmyslu vybudovat město Vimperk již v roce 2011, ale nezískalo finanční prostředky v rámci grantu. Vybudování areálu zdraví ve městě bylo jednomyslně podpořeno všemi členy sdružení a ihned poté díky obětavé práci Věry Vávrové a Martiny Malíkové ze sdružení počal areál nabývat reálnějších obrysů. Ve spolupráci s odborem životního prostředí bylo dohodnuto jeho pojetí, co se týče cvičebních prvků a osázení zelení včetně technického zabezpečení. Oslovením sponzorů a jejich příspěvků včetně příspěvků drobných dárců se nám podařilo získat dostatečné množství finančních prostředků pro jeho vybudování a práce mohly být zahájeny. Všechny oslovené dodavatelské firmy a snažily vyjít našemu sdružení vstříc a díky několika týdnům usilovné práce, jednání s firmami a přičiněním veřejnosti se podařilo tento areál zdraví dokončit a předat občanům města. Velké poděkování náleží hlavním sponzorům, což je OV Media s.r.o. Vimperk a zhotoviteli díla Lesostavbám Třeboň a.s. a jejich pobočce zde ve Vimperku, dále Městským službám Vimperk s.r.o. a obyvatelům domu čp. 399.  

seniorpark 1

seniorpark 3

seniorpark 4

seniorpark 5

seniorpark 6

seniorpark 7

seniorpark  8

seniorpark  9

seniorpark  11

seniorpark  12

seniorpark  13

seniorpark  14

seniorpark  15

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku