HLEDÁ SE JMÉNO PRO NOVÝ VIMPERSKÝ ZVON 

O jménu zvonu hlasujte zde

Sbírka na nový vimperský zvon, jenž by měl jak pro současné, tak budoucí generace vimperáků rozeznívat třikrát denně městskou zvonici, běží již více než půl roku a do dnešního dne (22.5.2013) se podařilo od dárců získat  214.663,- Kč.

Zda se podaří zvon pořídit v roce, kdy si připomínáme 750 let uplynuvších od první písemné zmínky o Vimperku, ukáží následující měsíce. Nicméně je již určena váha a tónina zvonu, vybírá se zvonař, který zvon odlije a připravují se podklady pro výzdobu zvonu. Ta je, vzhledem k umístění na turistům přístupném místě, důležitá.  Výzdoba je pochopitelně spjata i se jménem zvonu. Vybrat to pravé jméno, které zvon ponese po dlouhá staletí, je náš společný úkol. 

Pro snadnější začátek uvádíme několik typově rozdílných jmen zvonů historických a pak i návrhů na pojmenování našeho nového zvonu vimperského.

HISTORICKÁ JMÉNA ZVONŮ

Podle legendy se první zvon jmenoval Srdce lidské. V Čechách byl za otce zvonů považován Patronus z roku 1509 a největším českým zvonem je Zikmud. Oba z pražské katedrály. V českobudějovické Černé věži vysívaly či dodnes visí zvony Budvar, Stříbrný, Octava, Bumerin, Poledník. V samotném Vimperku býval zvon jménem Vítězný a dnes je v městské zvonici zavěšen zvon Maria Hilf, v sousedním kostele malý zvonek Marie, přestěhovaný sem z Volar. Ve Volarech či v Husinci mají zvony Pasováky. V prvním případě je jméno spojováno se Zlatou stezkou (vedoucí z Pasova), v druhém případě byl zvon v Pasově zakoupen. Většina zvonů však nese jméno po některém světci či světici.

NÁVRHY POJMENOVÁNÍ ZVONU:

PURKART

Se jménem Purkart je spojena první dochovalá zmínka o Vimperku, k jejímuž výročí je sbírka vypsána. 

JUBILEJNÍ

Jméno odkazuje k výročí, které bylo impulzem k vyhlášení sbírky. 

INOCENC

Jméno světce, jehož ostatky jsou uloženy v bočním oltáři farního kostela.

SMÍŘENÍ

Reflexe skutečnosti, že do sbírky se zapojila jak česká, tak německá strana i další historické souvislosti.

 

Jak můžete hlasovat:

a/ v anketě na stránkách města

b/ prostřednictvím facebooku (VimperskýZVON)

c/ vhozením lístečku se jménem do některé z pokladniček (v MěKS, v kostele, v Infocentru)

d/ zasláním návrhu na mailovou adresu vimperskyzvon@seznam.cz

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku