Hory odpadků dělníci balí do nepropustných folií

Pravětínská skládka mění svou tvář. Jestliže v loňském roce připravila vimperská radnice třetí etapu skládky, do které se již začal odpad navážet, letos zde přistoupili k rekultivaci předchozích dvou etap.Ty sloužily plných patnáct let, během nichž se zde uložilo přibližně 70 tisíc tun komunálního odpadu.

Skládka

„Rekultivace probíhá na základě projektu, postupů i rozpočtu schválených Jihočeským krajem a je financována z rezervních zdrojů Městských služeb Vimperk. Postup prací je pak rovněž kontrolován odborem životního prostředí kraje," uvedl k dění na skládce jednatel městských služeb Jan Král. Právě vimperské městské služby pravětínskou skládku provozují.

 Skládka

Vzhledem k tomu že osm tisíc čtverečních metrů rekultivované plochy si vyžádá částku kolem pěti a půl milionu korun, jedná se o jednu z největších investičních akcí Vimperka během letošního roku.

Skládka

„Velmi zjednodušeně řečeno, balíme tu horu odpadků do několika vrstev folií a nepropustných vrstev, které zabrání úniku jakýkoliv látek do země či ovzduší. Provádíme odplynění, při kterém v útrobách skládky vznikající metan a bioplyn likvidujeme v biofiltrech. Ve finále tu pak vznikne zelený vršek s malým komínkem, který budeme dle platné legislativy ještě třicet let monitorovat," laicky popsal podstatu rekultivace Jan Král s tím, že horní vrstvy budou navařeny na podkladovou folii a celá hora odpadků tak bude hermeticky uzavřena. Množství odpadního plynu je natolik malé, že jej nelze již dále využívat.

Skládka

Skládka

Skládka

Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku