Hotel Vltava má nový způsob svého využití

V dnešní den se začala psát nová historie hotelu Vltava. Vedení města Vimperk od srpnových jednání, která probíhala v duchu obav z přeměny hotelu na ubytovnu pro sociálně slabé, dospělo s majitelem a novým nájemcem po vyjednávání k řešení, které bude hotelu slušet. Hotel Vltava přebral nový nájemce, který má zájem po krátkém čase objekt koupit a provozovat v něm službu pro seniory, ubytování včetně doprovodných služeb a sociální práce. Při zpětném ohlédnutí se v této kauze je nutno konstatovat, že jednání byla velmi náročná, bylo jich hodně, a to nejen pro to, že samospráva nemá žádné pravomoci v takovýchto případech a musí respektovat soukromé vlastnictví. Ale vynaložené úsilí, rozjitřené emoce stály za to a díky vstřícnosti všech zúčastněných stran se podařilo dospět ke zdárnému konci. Velké poděkování za svůj postoj, ochotu a vstřícnost náleží majiteli objektu ing. Bublíkovi.  

Vedení města však nadále pokračuje v jednáních, které započalo k této problematice na úrovni samosprávy a státní správy, protože nebezpečí přetrvává z pohledu jiných obcí či jiných objektů. Systém vyplácení sociálních dávek nebyl žádným výrazným způsobem změněn tak, aby bránil jejich zneužívání. V nebližších dnech, po nalezení vhodného termínu pojede k předsedovi Senátu ČR na jednání, a jakmile bude ustanovena nová vláda, osloví v této otázce místní poslance a příslušná ministerstva.

 

 

Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Jaroslava Martanová

 

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku