Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice mají svůj osadní výbor

 

 

V sobotu 13. června se konaly volby do osadního výboru Hrabice pro vimperské osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice, které svou polohou spadají pod město Vimperk. „Voleb se mohli zúčastnit ti, kteří jsou zde hlášení k trvalému pobytu, nebo ti, kteří vlastní nemovitosti v katastrálním území Hrabice a Křesánov,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. Celkový počet oprávněných voličů byl 201, k volbám přišlo 59 osob, z 59 volebních lístků bylo 7 neplatných, volební účast byla 29,35 %. Nejvíce hlasů získala Eva Šebestová. Osadní výbor si sami občané navrhli jako pětičlenný a Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 6. 2015 bude volit členy tohoto výboru a také jeho předsedu. Návrh na něj předloží členové osadního výboru. Do osadního výboru byli nominováni Pavel Mrázek, Radoslav Myslík (Hrabice), Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová (Křesánov), Eva Šebestová (Cejsice). Možnost zřídit osadní výbory v jednotlivých částech obce nebo města umožňuje zákon o obcích. Členové osadního výboru poté slouží jako styčný důstojník při jednání s radou či zastupitelstvem města, v tomto případě Vimperka. „Je to oboustranně výhodné. Jak pro Vimperk, tak pro Hrabice, Cejsice, Modlenice, Křesánov. Zastupitelé či radní města Vimperk vědí, na koho se mohou obrátit. Členové osadního výboru mají možnost mluvit za své osady,“ uvádí Jaroslava Martanová.

Podle zákona o obcích je Osadní výbor Hrabice oprávněný předkládat Zastupitelstvu či Radě města Vimperk a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce. „Mohou se vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města Vimperk. Požádá-li předseda Osadního výboru na zasedání Zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

volby do osadního výboru

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku