Hraničářská ulice s ulicí Pod Homolkou slouží svým obyvatelům i veřejnosti

V loňském roce v tuto dobu řešilo město opravu části komunikace v Hraničářské ulici, která se nakonec neuskutečnila z důvodu nespolehlivosti vybrané firmy. Město proto rozhodlo pro letošní rok vyčlenit v rozpočtu větší část finančních prostředků na její celkovou rekonstrukci včetně opravy chodníků a infrastruktury. Zároveň město požádalo o dotaci na rekonstrukci části ulice Pod Homolkou, a protože město dotaci získalo, podařilo se opravit ulice obě. Část slepé ulice Pod Homolkou III. etapa se bude opravovat ještě v letošním roce. Dnes se proto mohlo uskutečnit slavnostní přestřihnutí pásky na opravené komunikaci i za účasti občanů, kteří v této ulici bydlí a zasloužili se o její úspěšnou realizaci. Podrobnější informace o celé rekonstrukci těchto ulic budou zveřejněny po dokončení III. etapy oprav v této lokalitě.

 

Ing. Jaroslava Martanová
Místostarostka

 

Foto:
Mgr. Zdeněk Kuncl
OŠKaCR

Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská
Hraničářská

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku