Datum stránky: 11.12.2015

HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

byla tématem třetí přednášky  7.  ročníku  Vimperské akademie seniorů,  která  proběhla  ve  čtvrtek  10.  prosince. 

Betlémská hvězda je nádherným symbolem křesťanských Vánoc. Kde se ale tento symbol vzal a co skutečně znamená? Je to skutečně hvězda, či kometa, a nebo něco zcela jiného? Tohoto nelehkého úkolu, který se hodí do období Vánoc, se zhostil Bc. Ondřej Trnka, který je zástupcem ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň a zároveň spolupracovníkem Hvězdárny v Rokycanech.

Přednáška byla rozdělena do dvou částí, kdy jsme v první části nahlédli do historie a biblického vysvětlení. Zazněli úryvky z Evangelia sv. Lukáše, popis cesty Josefa a Marie do Betléma a narození Spasitele. Dále zazněli úryvky z Evangelia sv. Matouše.

Druhá část přednášky se věnovala porovnání biblického vysvětlení s možným astronomickým. Pan Trnka historickými fakty vyvrátil možnosti, že by byla Betlémská hvězda kometou nebo supernovou (útvar spojený s koncem života hvězd). Jako poslední bylo možné vysvětlení betlémské hvězdy jako tzv. konjunkce planet. Znamená to, že se z pohledu některého místa (obvykle na Zemi) nacházejí dvě nebeská tělesa na téže pozici na obloze. Ani v tomto případně však není možné spojení s Betlémskou hvězdou potvrdit.

Ačkoliv otázka, co je Betlémská hvězda, tedy rozluštěna nebyla, i přesto, že teorií a dohadů je mnoho, bylo to zajímavé a pohodové povídání pro tento předvánoční čas.

 

Tématem čtvrté přednášky, která proběhne 21. ledna, bude Poetika českého filmu, se kterou nás seznámí paní Pavlína Coufalová z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Text a foto: Z. Kuncl

      

 

HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

5.2.2019

Vimperk má jihočeskou Památku roku 2018

V úterý 29. ledna 2019 byly na krajském zasedání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlášeny vítězné památky soutěže Památka roku 2018 pro Jihočeský kraj.

archív

Akce ve Vimperku