I v našem městě může letos vyrůst Rákosníčkovo hřiště

Město Vimperk bylo koncem měsíce ledna osloveno společností Lidl Česká republika v.o.s. v souvislosti s projektem Rákosníčkova hřiště. Tento projekt je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí ve městech České republiky.

O tom, zda bude Rákosníčkovo hřiště dělat dětem radost i ve Vimperku, můžete rozhodnout i Vy. V období od 1. února do 28. února 2013 probíhá hlasování, a to jednat na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo lze hlasy posílat také prostřednictvím SMS zprávy na číslo

900 11 06 ve znění :  LIDLmezera4MÍSTNÝKÓD4místný číselný kód pro Vimperk je 0235 nebo ho naleznete na účtence z prodejny.

Hlasující může udělit max. 1 hlas pro 1 vybranou prodejnu Lidl. Po odeslání dostanete zpětnou SMS s potvrzením hlasování.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu,
MěÚ Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku