Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2016

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 04.02.2016 KS 2652/16 KS-TAJ 10.02.2016 - DS

Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 1-2016 [PDF 1.15 MB]

2. 08.02.2016 ŽP 2867/16 ŽP-Langer 15.02.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí písemného záznamu na listině ve věci Rozhodnutí ze dne 26.01.1993, evidovaného pod č. j. Vod 231/2-163/93

odpověď 2-2016 [PDF 2.96 MB]

3. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o kopii všech kolaudačních rozhodnutí stavebních úprav nemovitostí na adrese Pasovská 34/30, Vimperk

odpověď 3-2016 [PDF 196 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

4. 18.02.2016 KS 3724/16 KS-TAJ 26.02.2016 - DS

Žádost o zaslání kopie smlouvy o partnerství, jaké dotace a jejich výše byly poskytnuty z prostředků Ministerstva kultury ČR, zda byly další finanční prostředky dodávky, práce nebo služby poskytlo město Vimperk

odpověď 4-2016 [PDF 629 kB]

5. 24.02.2016 KS 4080/16 KS-TAJ 26.02.2016 - písemně

Žádost o zaslání investiční plánů města Vimperk pro rok 2016

odpověď 5-2016 [PDF 1.3 MB]

6. 02.03.2016 KS 4694/16 KS-TAJ 08.03.2016 - e-mailem

Žádost o zpřístupnění informací týkající se podomního prodeje

odpověď 6-2016 [PDF 180 kB]

7. 07.04.2016 KS 7589/16 KS-TAJ 19.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se skartačního a spisového řádu MěÚ Vimperk

odpověď 7-2016 [PDF 216 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

8. 13.04.2016 KS 8150/16 KS-TAJ DS 19.04.2016

Žádost o poskytnutí informace o softwaru, který MěÚ používá pro vedení spisové služby a firmu, která software poskytuje.

odpověď 8-2016 [PDF 178 kB]

9. 18.04.2016 KS 8417/16 KS-TAJ DS 26.04.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č.j. OD 16376/14-ČER 2103/2014.

odpověď 1 9-2016 [PDF 554 kB] odpověď 2 9-2016 [PDF 481 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

10. 21.04.2016 KS 8775/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o uchovávání odeslaných datových zpráv prostřednictvím datových schránek.

odpověď 10-2016 [PDF 192 kB]

11. 19.04.2016 KS 8463/16 KS-TAJ 29.04.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí informace o vydaných loveckých lístcích cizincům.

odpověď 11-2016 [PDF 262 kB]

12. 19.05.2016 KS 11012/16 KS-TAJ DS 03.06.2016

Žádost o poskytnutí informací, týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod č. j. OD 16376/14-ČER 2103/2014 - druhá žádost

odpověď 12-2016 [PDF 51 kB]

13. 30.05.2016 KS 11720/16 KS-TAJ 13.06.2016 - písemně

Žádost o poskytnutí informace související s firmou IT Profi, s. r. o.

odpověď 13-2016 [PDF 325 kB]

14. 09.06.2016 KS 12696/16 KS-TAJ DS 16.6.2016

Žádost o poskytnutí informace ke kolaudačnímu rozhodnutí na stavbu umístěnou na pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Zdíkov

odpověď 14-2016 [PDF 613 kB]

15. 13.06.2016 KS 12967/16 KS-TAJ DS 27.06.2016

Žádost o poskytnutí informace k rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB z 02.05.2013, k závaznému stanovisku "Borová Lada - dostavba vodovodu a kanalizace" a k závaznému stanovisku ke stavbě "Kopané studny na poz. Č 108/5 v k.ú. Borová Lada a k nakládání s vodami"

odpověď 15-2016 [PDF 1.18 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

16. 14.07.2016 KS 15217/16 KS-TAJ 19.07.2016 - písemně

Žádost o informace, zda došlo ve městě Vimperk k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her za období 2010 až 2015

odpověď 16-2016 [PDF 55 kB]

17. 19.07.2016 KS 16082/16 KS-TAJ DS 27.07.2016

Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí č. OD 6980/16-SVECH 1959/2016

odpověď 17-2016 [PDF 247 kB]

18. 10.08.2016 KS 17092/16 KS-TAJ DS 24.08.2016

Žádost o poskytnutí informace na rekonstrukci budovy čp. 118, Čkyně stavební povolení, Stavební oznámení o legálnosti prací a kladný souhlas majitelů sousedních pozemků

odpověď 18-2016 [PDF 56 kB]

19. 31.8.2016 KS 18659/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci zda byla zahájena stavba vodního díla ČOV stavebníka Borová Lada 38, zda byla prodloužena platnost rozhodnutí č.j. ŽP 9384/13-KUB ze 17.07.2013.

odpověď 19-2016 [PDF 52 kB]

20. 2.9.2016 KS 18874/2016 KS-TAJ DS 06.09.2016

Žádost o informaci, zda byla na poz. č. 108/37 v k.ú. Borová Lada úřadem umístěna, povolena či zkolaudována stavba pozemní komunikace.

odpověď 20-2016 [PDF 53 kB]

21. 22.9.2016 KS 20398/16 KS-TAJ 29.09.2016 - písemně

Žádost o informaci týkající se nájemní smlouvy, uzavřená se společností Energie AG Teplo Vimperk s. r. o.

Další dokumenty vztahující s k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 21-2016 [PDF 39 kB]

22. 5.10.2016 KS 21289/2016 KS-TAJ 07.10.2016 - e-mailem
Žádost o informace, zda byla v katastru a působnosti obce umístěna do roku 2010 solární elektrárna

odpověď 22-2016 [PDF 53 kB]

23. 30.9.2016 MUVPK-KS 20910/16 KS-TAJ 10.10.2016 - písemně
Žádost o informace, zda se konalo řízení o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

odpověď 23-2016 [PDF 56 kB]

24. 27.10.2016 MUVPK-KS 23297/16 KS-TAJ 02.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací týkající se rozhodnutí o dodatečném povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k. ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

odpověď 24-2016 [PDF 55 kB]

25. 15.11.2016 MUVPK-KS 24833/16 KS-TAJ 24.11.2016 - písemně

Žádost o informaci, jakým způsobem se MěÚ Vimperk postavil k předžalobní výzvě, týkající se "Souhlasu s provedením stavby vodního díla"

odpověď 25-2016 [PDF 56 kB]

26. 24.11.2016 MUVPK-KS 25623/16 KS-TAJ 29.11.2016 - písemně

Žádost o zpřístupnění informací - Územní rozhodnutí č. j. OVÚP 328-2502-2700/03 a žádost stavebníka o dodatečné povolení stavby hotelu Alpská vyhlídka v k.ú. Bučina u Kvildy

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 26-2016 [PDF 54 kB]

27. 09.12.2016 MUVPK-KS 27380/16 KS-TAJ 14.12.2016 - e-mailem

Žádost o poskytnutí statistik napadu trestné činnosti ve městě Vimperk za rok 2015 v měsíčních intervalech.

odpověď 27-2016 [PDF 53 kB]

28. 08.12.2016 MUVPK-KS 27167/16 KS-TAJ 14.12.2016 - písemně

Žádost o informace týkající se rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ohledně stavby penzionu Bučina.

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

odpověď 28-2016 [PDF 54 kB]

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku